I går presenterte Framtidens byer sin eksempelsamling som presenterer tiltak og erfaringer på god byutvikling og bedre bymiljø, innenfor områdene areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. Eksempelsamlingen på www.framtidensbyer.no/eksempler presenterer ulike tiltak fra flere norske byer, deriblant Kristiansand og de øvrige samarbeidspartnerne KS, Virke, NHO, FNO, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Alle tiltakene som presenteres bidrar til å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i og viser en bredde i tiltak innenfor områdene boligbygging, bedre bymiljø og gode levekår og areal og transport. Nye tiltak lanseres fortløpende.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. november 2012 | Skriv ut siden