Søknaden for Maritimt kulturlandskap-Lindesnes inneholder en prosjektbeskrivelse for dokumentasjon og formidling av det maritime kulturlandskapet ved hjelp av digital stedfestet geografisk informasjon - geo-tagget film, foto og tekst - med utgangspunkt i farvannet omkring Lindesnes. Prosjektet har som mål å produsere ti filmer fra området: én samlet presentasjonsfilm,
Tusenårsstedet på Lindesnes i kveldsstemning
Tusenårsstedet på Lindesnes i kveldsstemning
tre temafilmer og seks filmer fra de viktigste steder i området.

Hovedmålgruppen for pilotprosjektet er allmennheten og særlig turister og reisende sammen med museer, biblioteker, skoler og reiselivsaktører.

Prosjektet har i løpet av 2011 oppnådd status som nasjonalt pilotprosjekt, som en del av "Felles handlingsplan for Kystkultur 2011-2014" til Fiskeridirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren og Norsk kulturråd.

Prosjektet har en planlagt løpetid på to år.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 30. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fu 040619
  av jto, 04.06.19

  Seks mot fem for økt driftstilskudd fra fylkeskommunen til Kunstsilo

  Les mer