Om skatteveksten holder seg ut året, får kommunene og fylkeskommunene en samlet ekstrainntekt på hele 6 milliarder kroner i år – 1 milliard kroner over det nyeste anslaget, skriver Kommunal Rapport. Statistisk sentralbyrå la tirsdag fram skattetallene per oktober. Nå er det i stor grad bare den meget viktige novembermåneden som kan ødelegge det som har vært en eventyrlig utvikling i skatteinntektene i år. Samlet ligger inntektene i år 7,1 prosent over fjoråret i kommunene, og 7,9 prosent over fjoråret i fylkeskommunene.

Om denne veksten holder seg ut året, vil kommunene få drøyt 4,8 milliarder kroner større skatteinntekter i år enn hva de opprinnelig budsjetterte med. I fylkeskommunene vil skattegevinsten være på i overkant av 1 milliard. Samlet gir en slik vekst nesten 6 milliarder kroner i økte skatteinntekter i år. Det er 1 milliard kroner høyere enn hva regjeringen anslo i statsbudsjettet for seks uker siden.

Kommunal Rapport peker imidlertid på at skattemåneden november er inotorisk upålitelig, ettersom det er her fjorårets fordeling mellom stat, kommune og fylke blir korrigert – noe som kan gi tilfeldige utslag fra ett år til et annet. I fjor var novemberinntekten faktisk 5 prosent lavere enn året før. Novembertallene presenteres av Statistisk Sentralbyrå 20. desember.


av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2012 | Skriv ut siden