Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte nylig representanter for lærerutdanningene fra hele landet. Rundt 120 dekaner, lektorer, studenter og fra andre aktuelle fagmiljøer deltok på et seminar i Kunnskapsbanken. Flere strakstiltak som skal heve kunnskapsnivået i matematikk hos lærerstudentene, ble lansert. Kunnskapsministeren ønsket å gå gjennom status for matematikkopplæringen og diskutere konkrete tiltak for å heve lærerstudentenes matematikkunnskaper. - Det kom mange gode og konkrete innspill fra både utdanningene og studentene. Det viser at det er et stort engasjement og vilje til å heve nivået hos fremtidige matematikklærere, sier Halvorsen.

Konkrete tiltak
Kristin Halvorsen lanserte flere strakstiltak:
-Det skal utvikles en diagnostisk test som kan vise nivået på kunnskapene i matematikk for nye lærerstudenter.
-Det skal lages et intensivkurs for studentene for å heve nivået.
-Det skal lages et eget kursopplegg for mattelærerne etter modellen for suksessen med prosjektet «Ny giv».

Bra respons
Kunnskapsministeren er fornøyd med responsen fra deltakerne på seminaret. - Alle er utålmodige etter å øke kvaliteten på matematikkundervisningen, sier Halvorsen

Kunnskapsdepartementet inviterte Nasjonalt råd for lærerutdanningen, Matematikksenteret og lærerutdanningene til videre dialog om ytterligere tiltak. - Vi trenger lærere med godt forståelse for faget og som er glade i matematikk for at elevene skal lykkes bedre, sier Halvorsen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden