Oslo kommune gjennomførte i perioden 2004-2007 et forsøk med valgfritt skriftlig sidemål ved ni videregående skoler. Dette forsøket ble godkjent av Utdanningsdirektoratet fordi det var behov for forskning på dette området. Forsøket viste blant annet at elever som i utgangspunktet hadde svak eller middels måloppnåelse i skriftlig norsk fikk bedre karakterer når de kunne skrive alle tekstene sine på hovedmålet. For elever med et godt faglig utgangspunkt medførte forsøket ingen endring i karakterene.

Økt gjennomføring er det overordnede målet for videregående opplæring i Vest-Agder fylkeskommune. Det innebærer at andel elever som dropper ut av opplæringen må reduseres, og andelen som består alle fag må økes. Norsk på påbygg til studiekompetanse står for en betydelig andel av strykerne. Våren 2012 strøk 12,4 prosent av elevene på påbygg til eksamen i skriftlig hovedmål, og 14,3 prosent i sidemål.

På bakgrunn av konklusjonen fra forsøket med valgfritt sidemål i Oslo ønsker fylkeskommunen å undersøke om fritak fra opplæring i sidemål vil redusere andel stryk på påbygg til studiekompetanse, og dermed øke gjennomføringen. Gjennom et femårig prosjekt, der det arbeides systematisk med måloppnåelse i skriftlig hovedmål, vil man undersøke om andelen som stryker i faget reduseres, og om måloppnåelsen i skriftlig hovedmål øker.

Det har ikke vært forsket på fritak fra skriftlig sidemål på påbygg tidligere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden