Det er svært høye inntakskrav innen dette programområdet på Vågsbygd videregående skole. I 2012 hadde den siste eleven som kom inn ved ordinært inntak 48,8 poeng. Fagmiljøet på skolenfrykter at dette ekskluderer ungdom som har spesielle talenter innen musikk. Skolen ber derfor om at det innføres opptaksprøver som gir skolen mulighet for å ta inn inntil ti av klassens 30 elever basert på musikkfaglige prestasjoner. Skolen foreslår at det skal settes en minimumsgrense på 40 poeng for å ha rett til å bli tatt inn gjennom opptaksprøver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden