"Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014." Det er ordlyden i et vedtak hovedutvalg for kultur og utdanning nå anbefaler fylkestinget å fatte i førstkommende møte. Hovedutvalget fulgte enstemmig opp forslaget som fylkesrådmannen har sendt til politisk behandling. Norges skiskytterforbund har pekt på Sirdal videregående skole som en prioritert offentlig videregående skole for sine skiskyttere. Skolen har høy faglig kompetanse og har gjennom år levert både utøvere og trenere med svært høy kvalitet. Skolen har inngått intensjonsavtale med Norges skiskytterforbund.

I 2009 ble det, etter søknad, åpnet for en utvidelse av antall landslinjeplasser til to offentlige videregående skoler som fra før hadde status som landslinje i langrenn. Idretten skiskyting ble dermed også tilgodesett med landslinjeplasser i det som nå blir kalt skiidretter. Søknaden om landslinje i skiskyting i 2009 var en fellessøknad for tre skoler i tre ulike landsdeler; Sirdal, Nordreisa og Meråker videregående skole. Søknaden om landslinje var høyt prioritert også fra Norges skiskytterforbund, som har intensjonsavtaler med alle de tre skolene. Avgjørelsen om å utvide tilbudet ved skoler som allerede hadde landslinjer, men ikke opprette nye, gjorde at Sirdal videregående skole var den eneste av de tre søkerskolene som ikke fikk landslinjestatus i skiskyting.

Det søkes nå om opprettelse av ti plasser per trinn for landslinjetilbud i Sirdal i skiidretter/skiskyting fra skoleåret 2013/2014.

Det anses som viktig for landsdelen at skiskyttertalenter kan utvikles relativt nært sitt hjemsted, slik at ikke all kompetanse flyttes bort fra regionen/landsdelen. En landslinje vil bidra til at kompetansen beholdes i landsdelen, og at Sirdal videregående skole fortsatt kan være et kraftsenter for kompetanse på skiskyting i Sør-Norge. Landslinjetilbud innen skiskyting er av stor regional betydning og gir store synergieffekter for kommunen som vintersportskommune samt rekruttering til eksisterende, omkringliggende idrettsmiljø innen skiskyting.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden