Kvalitet, samarbeid og bærekraftig utvikling er fremtiden for kystområdene rundt Kattegat, Skagerak og Øresund. Men hvordan må en innrette seg for at tidligere tiders nyttevirksomheter kan spille sammen med stadig flere fritidsfarkoster, ferjetrafikk, fritidshus og opplevelsesprosjekter? I Framtidskuster har en arbeidet for å bidra til økonomisk utvikling og bærekraftige løsninger. Nå samles norske, svenske og danske samarbeidspartnere i Helsingborg for å bli inspirert til å videreføre innovasjonsinnsatsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2012 | Skriv ut siden