Jernbaneverket sendte i vår ut sitt forslag til stasjonsstruktur. Fylkestinget ga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar i juni. Nå har Jernbaneverket behandlet høringsuttalelsen og i dag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om hva som er blitt resultatet av behandlingen. Regionalsjef Kjell Abildsnes uttaler i orienteringen at Vest-Agder fylkeskommune er tilfreds med hovedkonklusjonen fra stasjonsstrukturprosjektet om opprettholdelse av stasjoner for alle kommuner i Vest- Agder. Han peker på at nødvendige midler må settes av i planperioden for å sikre framdrift i arbeidet.

Et annet sentralt punkt er at det er viktig å avklare kryssingsmønster for å sikre nødvendige tiltak for av- og påstigning i begge retninger. Jernbaneverket bes om å ta høyde for finansiering og gjennomføring av nødvendige tiltak på Snartemo i 2013 som følge av NSBs forslag til ny rutemodell for Sørlandsbanen fra desember 2013. I følge Jernbaneverket pågår planarbeid i samarbeid med Statens vegvesen og kommunen for å utrede nødvendige tiltak - ny plattform.

Fylkeskommunen ba i høringsuttalelsen om at det vurderes utvidet dispensasjon med alternative løsninger på Breland i Marnardal kommune. Jernbaneverkets konklusjon er imidlertid å opprettholde anbefalingen om nedleggelse fra 2019.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer