Mandag 1.oktober ble den nye bomstasjonen på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal åpnet. Fra åpningen og ut resten av oktober passerte 27 328 kjøretøyer den nye bomstasjonen. Dette innebærer økte inntekter til Listerpakken. I løpet av årets første måneder er det registrert en samlet økning på 3,2 prosent i samlet antall passeringer i bomstasjonene. Størst har økningen vært på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund med en prosentvis økning på hele 5,8. På Europaveien er det derimot hittil i år registrert en liten nedgang på 0.1 prosent i antall passeringer.

Det er imidlertid samlet sett en betydelig trafikkvekst i bom-området. Gjennomsnittlig passeringsantall i bommene i døgnet var i løpet av fjorårets første ti måneder på 8053 kjøretøyer. Hittil i år er dette økt med 234 kjøretøyer i døgnet til 8287 passeringer.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer