Ny kunnskap om behovet for veivedlikehold, kollektive transportløsninger, planprosesser og lønnsomhetsberegninger er samlet i en ny rapport fra KS med innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2013. I rapporten, med tittelen "Kollektivt krafttak", vises det blant annet til at det vil koste 50-80 milliarder kroner å utbedre forfallet på kommunale og fylkeskommunale veier. Det vil kreve årlige tilskudd på 3,5-5,5 milliarder kroner i en 15-årsperiode. Rapporten viser også hva som må til for at målet om at veksten i persontrafikken i storbyene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Denne gjennomgangen konkluderer med at kommunesektoren vil kunne bidra med areal- og transporttiltak verdt over tre milliarder kroner hvis det oppnås enighet med staten om forpliktende bypakker for kollektivutbygging.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2012 | Skriv ut siden