Fylkestinget skal i desember ta endelig stilling til om det er ønskelig å få opprettet et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Saken behandles nå først i de fylkeskommunale hovedutvalgene og fylkesutvalget forut for fylkestingets avgjørelse. Hovedutvalg for kultur og utdanning var i går første utvalg med saken på dagsorden. Hovedutvalget anbefaler at fylkestinget skal se det som ønskelig å få etablert et medvirkningsorgan for unge i fylket. Det anbefales videre at fylkesrådmann Tine Sundtoft skal gis fullmakt til å arbeide videre med å få på plass et slikt organ i løpet av 2013.

I fylkesrådmannens budsjettforslag for 2013 er det ikke satt av midler til dette formål. Fylkesrådmannen anbefaler at finansiering av tiltaket skjer gjennom omprioriteringer innenfor politisk område. Dersom fylkestinget ønsker et medvirkningsorgan vil det bli lagt frem en ny sak for fylkesutvalget i starten av 2013. Der vil eventuelt finansiering bli presisert.

Bakgrunnen for at initiativet til å få et medvirkningsorgan for unge i fylket er at Vest-Agder barne- og ungdomsråd for en tid tilbake gjennomførte et utredningsarbeid om ungdom og medvirkning i Vest-Agder. Med utgangspunkt i denne utredningen bevilget fylkesutvalget i april i år midler til et seminar for å presentere forslag til modell for ungdom og medvirkning i Vest-Agder. Seminaret ble gjennomført i midten av september. Der ble det konkludert med at det er ønskelig å få til et medvirkningsorgan for unge i fylket. Det ble valgt en referansegruppe bestående av fem ungdommer. Deres mandat har vært å følge opp den videre behandlingen av forslaget som ble utarbeidet og overlevert fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer