Fylkestinget skal i desember ta endelig stilling til om det er ønskelig å få opprettet et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Saken behandles nå først i de fylkeskommunale hovedutvalgene og fylkesutvalget forut for fylkestingets avgjørelse. Hovedutvalg for kultur og utdanning var i går første utvalg med saken på dagsorden. Hovedutvalget anbefaler at fylkestinget skal se det som ønskelig å få etablert et medvirkningsorgan for unge i fylket. Det anbefales videre at fylkesrådmann Tine Sundtoft skal gis fullmakt til å arbeide videre med å få på plass et slikt organ i løpet av 2013.

I fylkesrådmannens budsjettforslag for 2013 er det ikke satt av midler til dette formål. Fylkesrådmannen anbefaler at finansiering av tiltaket skjer gjennom omprioriteringer innenfor politisk område. Dersom fylkestinget ønsker et medvirkningsorgan vil det bli lagt frem en ny sak for fylkesutvalget i starten av 2013. Der vil eventuelt finansiering bli presisert.

Bakgrunnen for at initiativet til å få et medvirkningsorgan for unge i fylket er at Vest-Agder barne- og ungdomsråd for en tid tilbake gjennomførte et utredningsarbeid om ungdom og medvirkning i Vest-Agder. Med utgangspunkt i denne utredningen bevilget fylkesutvalget i april i år midler til et seminar for å presentere forslag til modell for ungdom og medvirkning i Vest-Agder. Seminaret ble gjennomført i midten av september. Der ble det konkludert med at det er ønskelig å få til et medvirkningsorgan for unge i fylket. Det ble valgt en referansegruppe bestående av fem ungdommer. Deres mandat har vært å følge opp den videre behandlingen av forslaget som ble utarbeidet og overlevert fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer