• av Torkelsen, Jan H., 20.12.12

  Fylkestinget vil søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

  Fylkestinget vedtok i går, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder...

  Les mer
 • Fylkeskommunen har bedt Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

  Fylkespolitisk påtrykk for å opprettholde togpendlermulighet på Breland i Marnardal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg i går bak en uttalelse fra hovedutvalgets...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

  Vil be om pris på en alternativ ruteplan i kommende ferjeanbud i Flekkefjord

  Vest-Agder fylkeskommune har driftsansvaret for ferjesambandene mellom Abelnes og Andabeløy, samt...

  Les mer
 • Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

  Høyring om endringar i yrkestransportlova

  Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova....

  Les mer