Samtlige representanter i fylkestinget ser positivt på muligheten til å distribuere fylkeskommunens politiske møter gjennom WEB-TV-formidling. Fylkestinget ba i sist møte fylkesrådmannen om å prioritere mulig igangsetting av WEB-TV-formidling i årsbudsjett 2014. Web-TV-formidling fra politiske møter på fylkeskommunens nettsider har vært tatt opp i fylkestinget tidligere. Det er også blitt sett på som en mulighet i forbindelse med ny webløsning for Vest-Agder fylkeskommune. Mange kommuner og fylkeskommuner benytter webcast som kanal i sin kommunikasjon med innbyggerne - som oftest i forbindelse med formidling av politiske møter, men også i en viss grad i andre sammenhenger.

En kartlegging foretatt primo juli 2012 viser at 12 fylkeskommuner sender direkte fra politiske møter og arkiverer sendingene systematisk. En fylkeskommune oppdaterer sin løsning og ytterligere to utreder om de skal ta i bruk webcasting. En fylkeskommune har av økonomisk årsak avventet å starte opp. Ytterligere en fylkeskommune har besluttet at det ikke er ønskelig med WEB-TV-formidling.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. desember 2012 | Skriv ut siden