"Tannhelsetjenesten i Vest-Agder hadde store hull. Nå er de tettet", skrev Fædrelandsvennen i begynnelsen av november. – Dette er helt utrolig. Jeg har aldri sett maken til omstilling og forbedring i noen annen organisasjon før, sa konsulent Torbjørn Hekneby i konsulentfirmaet Storform til avisen. Fylkesordfører Terje Damman brukte dette som innledning da han trakk frem tannhelsetjenesten spesielt i årstalen til fylkestinget. -Det er imponerende hva vår tannhelsetjeneste har fått til. Jeg vil på fylkestingets vegne gi tannhelsetjenestens ansatte honnør for det arbeidet som så langt er utført i denne prosessen, sa Damman.

"Tannhelsetjenesten i Vest-Agder hadde store hull. Nå er de tettet", skrev Fædrelandsvennen i begynnelsen av november. - Dette er helt utrolig. Jeg har aldri sett maken til omstilling og forbedring i noen annen organisasjon før, sa konsulent Torbjørn Hekneby i konsulentfirmaet Storform til avisen. Fylkesordfører Terje Damman brukte dette som innledning da han trakk frem tannhelsetjenesten spesielt i årstalen til fylkestinget.  -Det er imponerende hva vår tannhelsetjeneste har fått til. Jeg vil på fylkestingets vegne gi tannhelsetjenestens ansatte honnør for det arbeidet som så langt er utført i denne prosessen, sa Damman.

-Den offentlige tannhelsetjenesten vår har vært og er under omorganisering. Ny fylkestannhelsesjef er tilsatt og det er gjennomført et organisasjonsprosjekt kalt "kultur for gull" det siste året. Hensikten med prosjektet har blant annet vært å bedre effektiviteten og produktiviteten i tannhelsetjenesten. Resultatene er svært positive. 5000 flere pasienter enn i 2011 er behandlet i år. De 120 ansatte rapporterer at de har det travelt, men at de jobber mot et felles mål og at det har utviklet seg en forbedret arbeidskultur i virksomheten, sa fylkesordføreren.

Han trakk også frem en brukerundersøkelse som omfattet over 600 brukere av tannhelsetjenesten som ble gjennomført i høst. Resultatene fra denne undersøkelsen gir toppkarakter. Hele 92 prosent svarer at de synes behandlingen de får er bra eller veldig bra og at servicen også er meget god.

-Kvaliteten og omfanget av tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten er viktig for folkehelsen og for den enkelte innbygger i fylket og dermed et viktig bidrag til i det gode livet. Det vil fortsatt bli jobbet videre med utvikling av virksomheten, med kort og langsiktige mål og det vil bli utarbeidet en tannhelseplan som skal behandles av fylkesutvalget til vinteren, opplyste Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2012 | Skriv ut siden