Kronprinsen til KKG

Samferdselsdepartementet har nå fordelt til sammen 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013. Av disse er fire millioner kroner tildelt Vest-Agder. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak for oppgradering av infrastrukturen i kollektivtransportsystemet. I tillegg kreves en lokal egenandel på 25 prosent. Tiltakene skal støtte opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for universell utforming av hele reisekjeden. Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen er svært tilfreds med tildelingen. -Dette er med å bidra til ytterligere positiv tilrettelegging for flere brukere i regionen, sier hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2012 | Skriv ut siden