Romsviga er fredet og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Det er allerede aktiviteter i tilknytning til anlegget, men eiendommen oppfyller ikke kravene til brannteknisk sikring. Det har blitt utarbeidet en brannteknisk rapport for stedet. I denne fremkommer det at kostnadene er til dels betydelige - total sum cirka 2.1 millioner kroner, men dette kan reduseres hvis det gis dispensasjon fra noen av kravene.

Det er allerede i dag aktiviteter i anlegget – eksempelvis: Romsvikas venner har søndagskafe. Det arrangeres kulturminnedag i Romsvika. Naturlostur, skoleverket, barnehager og frivillige organisasjoner anvender området, samtidig som det er åpent for allmennheten. Det er ønskelig å ha aktiviteter i tilknytning til bygningsmassen, samtidig som den fredede bygningsmassen utgjør en stor kulturhistorisk verdi.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer