Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag et tilskudd på 100 000 kroner til Marnardal kommune til gjennomføring av en mulighetsstudie for Bjelland. Målet er å få et best mulig kunnskapsmateriale om planområdet. Studien vil dermed utgjøre et viktig grunnlagsmateriale for kommuneplanarbeidet som skal startes opp. Fylkeskommunen stiller som vilkår for utbetaling av midlene at det legges stor vekt på å involvere innbyggerne i planarbeidet og at arbeidet med enrapport fullføres innen 2013. Planarbeidet skal presenteres for fylkeskommunen underveis.

Fylkeskommunen er positiv til det planarbeidet som kommunen nå legger opp til på Bjelland. Dette er helt i tråd med fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør med tanke på stedsutvikling, - noe som også gjelder for mindre steder.

Marnardal kommune har i de forgående år prioritert Øyslebø og strekningen Øyslebø - Laudal. Bjelland har i løpet av en lengre tidsperiode opplevd at innbyggertallet går ned og at funksjoner er flyttet. Fylkeskommunen er derfor enig med kommunen at det også må satses på Bjelland for å bidra til et levedyktig bygdesamfunn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer