Vest-Agder fylkeskommune har avtalt kjøp av en eiendom på 15 dekar i Paradisbukta i Søgne. Begrunnelsen for kjøpet er at deler av eiendommen er et svært attraktivt og intensivt benyttet friluftsområde som bør sikres og utvides med tanke på allmenn bruk. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nylig tatt reguleringsplan for Vestre del av Paradisbukta i Søgne kommune til etterretning. Onsdag besluttet hovedutvalget at for å frigjøre areal til friluftsliv, gis administrasjonen fullmakt til å rive en eksisterende hytte på eiendommen i tråd med reguleringsplanen for området. Det skal også utarbeides en avtale med Midt-Agder friluftsråd om drift, tilsyn og forvaltning av friluftsområdet.

Da fylkestinget vedtok at fylkeskommunen skulle jobbe for å kjøpe Paradisbukta, var dette med sikte på å sikre attraktive strandsonearealer samt å kunne rive eksisterende bebyggelse for å frigjøre ytterligere areal for allmennhetens friluftsliv ved sjøen. Hytta beslaglegger i dag et areal som vil kunne bli et attraktivt oppholds- og aktivitetsområde i et område som ellers preges av fjell og glattskurte svaberg.

Friluftsparken i Søgne driftes og forvaltes av Midt-Agder friluftsråd. Fylkeskommunen foreslår derfor at den nylig ervervede eiendommen innlemmes i Friluftsparken, og at det inngås avtale med friluftsrådet knyttet til drift, tilsyn og forvaltning av området.
Paradisbukta

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer