Vest-Agder fylkeskommune ønsker alle en god jul og et godt nytt år. For tredje år på rad har vi i fylkeskommunen bestemt oss for ikke å bruke penger på julekort og porto. I stedet gir vi en pengegave til et veldedig formål. Dette har vært en tradisjon de seneste årene. I fjor var det Kirkens Bymisjon i Kristiansand som fikk gaven. I år gir vi «julekort-pengene» til "Musikkverkstedet for indre bygder". Nylig overrakte fylkesordfører Terje Damman gaven på 15 000 kroner til Øystein Lauen, daglig leder i Musikkverkstedet.

Musikkverkstedet for indre bygder er 25 år i år. Det er en viktig faktor i ungdomsarbeidet i distriktet og har for tiden rundt 70 medlemmer. Verkstedet er et viktig fritidstilbud/helgetilbud for områdets barn og ungdom, har egne "bandhelger" som øvelsesarrangementer flere ganger i året Det har øvingslokaler i alle de tre skolene på Byremo - barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole

Da fylkesordføreren overrakte "julekort-pengene uttrykte han at musikkverkstedet er med til å binde regionen sammen på en god måte, spesielt ved å knytte kontakter mellom barn og ungdom og bånd over kommunegrensene.  Det er med på å videreutvikle talenter som teknikere, musikere og sangere. Verkstedet har vært et foregangseksempel for andre kommuner. Og, ikke minst er det et viktig element i totalpakken "Byremo"

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden