Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for Myran opplevelsespark i Lyngdal, også kjent som Knerten-parken. Hovedutvalget uttaler i sitt vedtak at fylkeskommunen er positiv til etablering av parken som en styrking av turistnæringen i Lyngdal. Det er spesielt positivt med en plassering nær de andre turistmålene på stedet, for å oppnå god klyngeeffekt. Hovedutvalget gjorde det klart at fylkeskommunen støtter etableringen av parken på omsøkt sted da man ikke ser mulige alternative plasseringer. Utbygger anmodes om i størst mulig grad å skjerme dyrbart areal i området for plassering av bygg og anlegg.

Parken er lokalisert til arealene ved Lyngdal Planteskole. Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av Myran Opplevelsespark med ønske om å styrke turistnæringen i denne delen av kommunen, og arealene tilrettelegges for nye bygg og anlegg kombinert grøntarealer og park. Området ligger nær Rosfjord med hotell, turistanlegg og badeland.

Befaring i området hvor Knertenparken skal anlegges
  Befaring i området hvor Knertenparken skal anlegges.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden