Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget gjeld innføring av eit nytt regelverk frå EU om tilgang til yrket og marknaden innan vegtransport. Det nye regelverket er langt på veg ei vidareføring av gjeldande rett. I framlegget er krava til vandel gjort noko strengare, og det vert lagt opp til å innføre eit register over vegtransportørar. Registeret vil kunne fange opp transportørar som ikkje overheld reglane på tvers av landegrensene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer