Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget gjeld innføring av eit nytt regelverk frå EU om tilgang til yrket og marknaden innan vegtransport. Det nye regelverket er langt på veg ei vidareføring av gjeldande rett. I framlegget er krava til vandel gjort noko strengare, og det vert lagt opp til å innføre eit register over vegtransportørar. Registeret vil kunne fange opp transportørar som ikkje overheld reglane på tvers av landegrensene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer