Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget gjeld innføring av eit nytt regelverk frå EU om tilgang til yrket og marknaden innan vegtransport. Det nye regelverket er langt på veg ei vidareføring av gjeldande rett. I framlegget er krava til vandel gjort noko strengare, og det vert lagt opp til å innføre eit register over vegtransportørar. Registeret vil kunne fange opp transportørar som ikkje overheld reglane på tvers av landegrensene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer