Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget gjeld innføring av eit nytt regelverk frå EU om tilgang til yrket og marknaden innan vegtransport. Det nye regelverket er langt på veg ei vidareføring av gjeldande rett. I framlegget er krava til vandel gjort noko strengare, og det vert lagt opp til å innføre eit register over vegtransportørar. Registeret vil kunne fange opp transportørar som ikkje overheld reglane på tvers av landegrensene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer