6. desember 2012 undertegnet Arild Eielsen, fylkesrådmann i Aust-Agder og styringsgruppeleder for Det Digitale Agder, og Ketil Kivedal, admistrerende direktør i TDC, en ny kontrakt for kommunale datanett. Det er Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder som nå inngår kontrakt med TDC om leveranse av bredbåndskapasitet, internettforbindelse og et spekter av funksjonalitet. Kontrakten har en varighet på åtte år med opsjon til ytterligere to år. For fylkeskommunene gjelder avtalen både leveranse til sentralt datarom og spredenett til alle fylkeskommunale arbeidsplasser, mens spredenett er opsjoner i de kommunale avtalene.


Arild Eielsen opplyser at det var TDC som best møtte kravene som var stilt til aktuelle leveranser til fylkeskommunene og de fem samarbeidsnettverkene (Det Digitale Vestre Agder, Den Digitale Østregionen, Det Digitale Setesdal, Knutepunkt Sørlandet og IKT-Agder).
- Offentlig tjenesteproduksjon er i stor grad avhengig av gode IKT-løsninger, og kravene til robuste nett med høye hastigheter er økende. Det er derfor viktig at kontrakten som er inngått, legger stor vekt på å møte fremtidige behov. Samarbeidsnettverkene som nå inngår nye avtaler, får grunnlag for å levere gode IKT basert tjenester og for videreutvikling av interkommunalt samarbeid på flere områder. De store innkjøpsvolumene som er organisert gjennom Det Digitale Agder, gir et gunstig prisbilde, sier Eielsen i Det Digitale Agder.
Avtalen har et økonomisk volum på om lag 100 millioner kroner i avtaleperioden og gir kundene robuste nett med høy kapasitet og et godt fundament for videre utvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden