Nå er en avtale om en 1400 MW sjøkabel til to milliarder Euro mellom Norge og Tyskland på plass. Den skal gå fra Tonstad via Vollesfjord i Flekkefjord til Tyskland. Samarbeidsavtalen er mellom Statnett, KfW og TenneT TSO GmbH om utvikling, bygging og drift kabelforbindelsen. Planlagt oppstart er i 2018. -Den nye likestrøms- mellomlandsforbindelsen vil muliggjøre kraftutveksling mellom Norge og Tyskland og bidra til å forbedre distribusjonen av strøm mellom de to landene, spesielt fra fornybare kilder. Å knytte sammen det norske og tyske kraftmarkedet, som foreløpig ikke har direkte forbindelse, vil øke nettstabiliteten i begge land, gi et mer effektivt kraftmarked og redusere prisforskjellene mellom årstidene. Kabelen vil også bidra til at Tyskland lykkes med sin energiomstilling, uttaler Statnett i følge avisen Agder.

Avtalen innebærer et 50/50 partnerskap mellom Norge og Tyskland. Statnett vil ha en eierandel i prosjektet på 50 prosent. På tysk side vil KfW og TenneT sammen eie 50 prosent av prosjektet gjennom et nyetablert prosjektselskap. Avtalen består av bestemmelser om videreutvikling og gjennomføring av prosjektet, som vil lede opp til en investeringsbeslutning i 2014.
- Dette er en viktig milepæl for Statnett, for Norge og ikke minst for Europa. I Norge vil mellomlandsforbindelsen styrke forsyningssikkerheten i år med tørre og kalde vintre og bidra til mer stabile strømpriser gjennom hele året. Kabelen vil også bidra til et mer effektivt kraftmarked i Nord-Europa og øke produksjonen av fornybar energi, men kabelen mellom de to landene er først og fremst et viktig skritt mot et mer integrert europeisk marked, noe som vil være en fordel for alle våre kunder, uttaler konsernsjef i Statnett, Auke Lont, skriver avisen Agder.
Denne kabelen gjør at en kan eksportere vind- og solenergi fra Tyskland til Norge når det er overskudd av dette, mens Norge kan eksportere vannkraft til Tyskland når solen ikke skinner og det er vindstille. Dette vil støtte opp under ambisjonene om mer fornybar kraft og økt energitilførsel i regionen, og dermed bidra til å oppfylle EUs klima- og energimål, både på kort og lang sikt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2012 | Skriv ut siden