Fylkestinget vedtok i sist møte en nyutarbeidet strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder for perioden 2013 til 2020. Planen er en oppfølging av et vedtak i fylkestinget fra juni i fjor. Da uttrykte fylkestinget at det er opptatt av at det utvikles en egen bibliotekplan for de videregående skolene og at kompetanse i informasjonssøk, kildebruk og kildekritikk er et viktig punkt i en slik plan. I planen fastslås det at hovedmålet for skolebibliotekene er å gi likeverdige tjenester av høy kvalitet til alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Vest-Agder.

Planen angir tre strategiske mål: Skolebiblioteket skal være et pedagogisk verktøy som styrker læringsarbeidet. Det skal bidra til å gi elevene lese- og informasjonskompetanse som setter dem i stand til å fungere best mulig i dagens samfunn. Skolebiblioteket skal være en faglig, sosial og kulturell møteplass i skolen.

Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen holder på med et planarbeid som forventes å være ferdig i løpet av 2013. Denne planen vil gi føringer for skolebibliotekene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer