Siste uken i november arrangerte elev- og lærlingombudet sammen med LO, NHO, KS og Vest-Agder fylkeskommune en samling for samtlige lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune. Samlingen fant sted i Kristiansand og Lyngdal hvor til sammen rundt 350 lærlinger var påmeldte til konferansen. Av innhold fikk lærlingene en innføring i deres rettigheter og plikter både i forhold til opplæring, men også innenfor blant annet lønn, arbeidstider og ferie. Videre ble det satt av tid til informasjon knyttet til fag- og svenneprøven, lærlingers kompetansemål og Yrkes-NM.

En tidligere lærling var også til stede for å informere om hennes erfaringer om nettopp disse tingene. Også Skatteetaten var og orienterte om svart arbeid og hvilke holdninger man som god fremtidig arbeidstaker skulle ha til dette. Underveis i all informasjonen ble det satt av tid til både mat og drikke, og man hadde mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne. Dette ble også gjort avslutningsvis ved at man hadde en paneldebatt hvor lærlingene kunne stille spørsmål i plenum og hvor alle foredragsholderne kunne gi gode og konstruktive svar.

-Jeg oppfatter årets lærlingsamling som en god og nyttig arena for lærlingene til ikke bare å få en innføring i de rettigheter og ansvarsområder de har som både lærling og arbeidstaker, og samtidig få en forståelse av hvilke aktører og mennesker som jobber for dem. Det er også viktig for meg at lærlingene er klar over at det er et stort apparat som jobber hver dag for at deres læretid skal være så god som overhode mulig slik at de kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Mitt inntrykk av samlingen er veldig god. Jeg har som ombud fått en rekke henvendelser i ettertid av konferansen. Nå vil vi evaluere årets konferanse og se på muligheter for å gjennomføre dette også i årene fremover, sier elev og lærlingombud Helge Ødegård Hovland.
Blide lærlinger

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden