Følgende pressemelding ble onsdag ettermiddag sendt ut fra gruppemøtet til de tre regjeringspartiene: De rødgrønne stortingsgruppene tilråder regjeringen å si nei til ønsket fra fire kommuner i Aust- Agder om å flytte over til Vest-Agder. Fire kommuner i Aust-Agder har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om overflytting til Vest-Agder. De kommunene det gjelder, er Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand. - Partigruppene mener dette er en sak hvor det har kommet fram gode og tydelige argumenter fra alle involverte parter. Vår konklusjon er basert på en grundig vurdering av alle disse argumentene, sier Eirik Sivertsen, Aksel Hagen og Heidi Greni, som er kommunalpolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

I 2011 ble det avholdt en folkeavstemming om sammenslåing av Agder-fylkene, og resultatet viste et klart nei-flertall i Aust-Agder. - Til tross for mange gode argumenter for å tillate en grensejustering, har hensynet til å opprettholde Aust-Agder som et bærekraftig fylke over tid, vært utslagsgivende for partienes tilråding, sier de kommunalpolitiske talspersonene i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Nå skal Kommunaldepartementet skrive en stortingsproposisjon, som igjen skal behandles i Stortinget. Da vil også de øvrige partiene på Stortinget få presentert sine synspunkter på saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2012 | Skriv ut siden