Det er nå klart at Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014. Fylkestinget fulgte i dag enstemmig opp forslaget fra fylkesrådmannen. Norges skiskytterforbund har pekt på Sirdal videregående skole som en prioritert offentlig videregående skole for sine skiskyttere. Skolen har høy faglig kompetanse og har gjennom år levert både utøvere og trenere med svært høy kvalitet. Skolen har inngått intensjonsavtale med Norges skiskytterforbund.

Det søkes om opprettelse av ti plasser per trinn for landslinjetilbud i Sirdal i skiidretter/skiskyting fra skoleåret 2013/2014.

 Det anses som viktig for landsdelen at skiskyttertalenter kan utvikles relativt nært sitt hjemsted, slik at ikke all kompetanse flyttes bort fra regionen/landsdelen. En landslinje vil bidra til at kompetansen beholdes i landsdelen, og at Sirdal videregående skole fortsatt kan være et kraftsenter for kompetanse på skiskyting i Sør-Norge. Landslinjetilbud innen skiskyting er av stor regional betydning og gir store synergieffekter for kommunen som vintersportskommune samt rekruttering til eksisterende, omkringliggende idrettsmiljø innen skiskyting.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2012 | Skriv ut siden