Illustrasjonsfoto: Prosjektutvikling
Foto: jarndt
© morgueFile free photo

Foto: jarndt morgueFile free photo

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å stimulere til vekst og utvikling innen skole- og folkebibliotekmiljøene i fylket. I den forbindelse inviteres folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i Vest-Agder til å søke utviklingsmidler inntil 40.000,- kroner pr. prosjekt til forprosjekter eller mindre prosjekter i 2012.

Erfaringsmessig er det en del gode ideer i bibliotekene. Med små ressurser lar det seg imidlertid ikke alltid gjøre å nå opp i konkurransen om nasjonale prosjektmidler, og for noen virker terskelen høy med hensyn til formalitetene rundt søknadsprosessen.

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker derfor å prøve ut en ordning med lokale prosjektmidler i mindre skala for å se om det kan bidra til at flere av de gode ideene blir prøvd ut i praksis.

Vi ønsker først og fremst å støtte prosjekter som kan forankres i satsingsområdene i Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020. Overføringsverdi og samarbeid er i tillegg elementer som vil være med på å styrke en søknad. Se vilkår og vurderingskriterier her.

Søknadsfrist: 15. mai 2012

av kas, publisert 24. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer