Vest-Agder fylkeskommune har driftsansvaret for ferjesambandene mellom Abelnes og Andabeløy, samt mellom Launes og Kvellandstrand i Flekkefjord. Disse ferjesambandene er en viktig del av fylkesveinettet i fylket. AS Flekkefjord dampskipsselskap driftsavtale på ferjerutene frem til 31. august 2014. I løpet av neste år skal det igangsettes anbudskonkurranse for driften etter nåværende avtale går ut. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at det i konkurransegrunnlaget skal bes om pris på alternative ruteplaner. Det er kommet innspill med ønsker om utvidelse av rutetilbudet både på morgen, kveld og dagtid, samt ønske om mulighet for nattferje på bestilling.

Fylkeskommunen legger opp til at det i konkurransegrunnlaget skal bes om pris på en alternativ ruteplan i tillegg til videreføring av dagens ruteplan. En slik alternativ ruteplan vil blant annet inkludere en tidligere morgenavgang, flere turer med halvtimes intervaller innenfor dagens åpningstid og bestillingstur på nattetid. Etter anbudsåpning vil kostnadene bli vurdert og en ny sak vil bli lagt frem til politisk behandling i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer