-I en fylkeskommunal visjon for "Kultur i Vest-Agder" for perioden 2001 til 2010 ble det lagt opp til en fordobling av de offentlige bevilgningene til kultur. Det er nå foretatt en gjennomgang av den faktiske utviklingen frem til og med budsjettet for 2012. Regnskapstallene viser at det frem til 2010 var en økning på hele 142 prosent i løpende priser fra 2001. Fra 2010 og frem til og med budsjettet for i år er det en ytterligere økning på 18 prosent. Det er derfor gledelig og kunne fastslå at visjonene i "Kultur i Vest-Agder" er oppfylt - ja, og vel så det, fastslo fylkesordfører Terje Damman i fylkestingets desembersamling

Han viste også til en annen sentral visjon i samme dokument om å få etablert "kulturelle møteplasser" i alle kommuner og for alle aldersgrupper. -En gjennomgang på dette området viser at det siden visjonen ble vedtatt er bevilget til sammen 293 millioner kroner til kulturelle møteplasser i kommunene. Det gjenstår fire kommuner: Sogndalen til Fagermo kultursted, Marnardal til Høgtun, Audnedal til Byremo fellesbibliotek og Flekkefjord til regionalt kulturhus, sa fylkesordføreren.

 -Det er hyggelig å konstatere at vi også når det gjelder kulturelle møteplasser har klart å følge opp visjonen fra 2000 på en så god måte. Vest-Agder har vel da egentlig gjort på forhånd det som Regionplanen Agder 2020 legger opp til vedrørende kultursatsing. Det er viktig også å se på kulturelle møteplasser i dagens samfunn som sentrale deler av infrastrukturen i lokalsamfunn og region for at næringslivet skal kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, sa Damman.

 Fylkesordføreren trakk også frem at bare i løpet av et år er nå tre kulturhus åpnet. -Først var det Vennesla kulturhus som er blitt et flott kulturhus med både bibliotek og kino. Det har vunnet flere priser for arkitektur og byggløsning.Deretter var det "flaggskipet" Kilden, som ble åpnet, og som har fått mye positiv omtale både i inn- og utland for høy byggteknisk kvalitet og avanserte løsning for kunstnerisk virksomhet. Og så var det Mandals tur, med det særpregede kulturhuset Buen, som når det i disse dager gjøres tilgjengelig med egen bro over elva, er med å berike kulturlivet i Lindesnesregionen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden