Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune vil bevilge 800.000 kroner til drift av Vitensenteret i 2013. Vest-Agder fylkeskommune er også positiv til å bidra med midler til utstillingsfondet for Vitensenteret Sørlandet. Det er imidlertid ikke midler til dette i 2013. En bevilgning til fondet vil bli vurdert i forbindelse med budsjettet for 2014. Fylkesutvalget oppfordrer fylkeskommunens videregående skoler oppfordres til å kjøpe tjenester av senteret så sant opplegget oppfattes som faglig relevant. Vitensenteret Sørlandet har siden mars 2010 vært etablert i midlertidige lokaler i FN-bygget på Tyholmen i Arendal.

Arendal kommune har søkt Aust- og Vest-Agder fylkeskommune om å bidra med driftsmidler for Vitensenteret for 2013. I tillegg har Vest-Agder fylkeskommune mottatt en søknad fra Arendal kommune om et tilskudd på en million kroner til utstillingsfondet for Vitensenteret. I samme søknad anmodes fylkeskommunen om å kjøpe tjenester fra Vitensenteret.

Initiativet til å etablere et regionalt vitensenter på Agder kom opprinnelig fra Arendal kommune. Arendal kommune har siden 2006 arbeidet med å etablere et vitensenter i tilknytning til Sørlandets Kunnskapshavn.

Vitensenteret Sørlandet er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for naturfagene, og for teknologisk formidling. De besøkende skal møte teknologi og naturvitenskap gjennom egen aktivitet, dvs. aktiv deltakelse i ulike eksperimenter og forsøk. I tillegg til interaktive utstillingerVitensenteret tilbys det foredrag, ekskursjoner og naturfaglige kurs for ulike aldersgrupper. Hovedmålgruppe er barn og unge, først og fremst skoleelever.

Vitensenteret Sørlandet sikter mot å bli en del av det nasjonale vitensenterprogrammet fra 2015. Det nasjonale vitensenterprogrammet er en del av realfagssatsningen i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2012 | Skriv ut siden