• Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.12.12

  Åpner for forhåndsstemmegiving på videregående skoler

  Fylkestingsrepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt en...

  Les mer
 • Terje Damman Og Torhild Brandsdal Har Signert Samarbeidsavtale
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Samarbeidsavtalene med kommunene vekker nasjonal oppmerksomhet

  -Da Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i begynnelsen av november ble...

  Les mer
 • Terje Damman Fylkesordfører I Vest -Agder Fylkeskommune
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

  Agders utvikling sentral for fylkesordføreren i årstalen

  Regionplan Agder sto sentralt i fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget. Han trakk...

  Les mer
 • Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
  av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

  Nye pensjonsregler for folkevalgte i fylkeskommuner og kommuner

  Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og...

  Les mer
 • Fylkeskommunens kulturpolitikere vil ha opprettet Sørnorsk filmsenter AS
  av Testbruker nye Vaf.no, 06.12.12

  Aktuelt med WEB-TV-overføring fra fylkestinget

  Les mer
 • Skolevalget i Vest-Agder ville medført store endringer i fylkestinget
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

  Senk terskelen til valglokalet for førstegangsvelgere!

  Fylkestingsepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sent en...

  Les mer
 • Fylkeskommunen vil øke ungdommens politiske engasjement
  av Torkelsen, Jan H., 21.11.12

  Vil ha opprettet et medvirkningsorgan for ungdom i Vest-Agder

  Fylkestinget skal i desember ta endelig stilling til om det er ønskelig å få opprettet et...

  Les mer
 • Fylkeskommunens samarbeidsavtaler med kommunene vekket interesse hos stortingskomite
  av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

  Fylkeskommunens samarbeidsavtaler med kommunene vekket interesse hos stortingskomite

  Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i går. Da fylkesordfører Terje Damman...

  Les mer
 • av Testbruker nye Vaf.no, 02.11.12

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

  Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd...

  Les mer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder skifter ikke navn

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne besluttet på forsommeren å gjennomføre en premiekonkurranse for å finne et nytt navn på rådet. Det eksisterende navnet oppfatter rådet selv som et langt og...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.12

Fylkesutvalget på nyttig og innholdsrikt Brusselsbesøk

Tirsdag og onsdag i forrige uke var representantene i fylkesutvalget, hovedutvalgslederne og fylkeskommunens sentrale administrative ledelse i Brussel for å få en oppdatering om aktiviteten på...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.12

Godt samarbeidsklima med Flekkefjord med mange muligheter for samfunnsutvikling

Onsdag ble det avholdt møte mellom representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og politisk og administrativ ledelse i Flekkefjord kommune. Møtet bekreftet det nære...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.12

Mye å lære av andre fylkeskommuner om ungdomsmedvirkning

Vest-Agder barne- og ungdomsråd arrangerte i helgen en konferanse i Kristiansand. Nærmere 50 deltakere, hovedsakelig ungdom fra flere kommuner, var samlet for å drøfte barn og unges muligheter for å...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.12

Velgerne åpne for internettvalg i Norge

167.000 velgere i ti kommuner kunne ved kommunevalget i fjor høst for første gang avgi stemme på internett. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har hatt hovedansvaret for en omfattende evaluering av...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.12

Fylkesutvalgets møte 18. september er avlyst.

Neste møte i fylkesutvalget er mandag 8. oktober. Møtested Kjevik Lufthavn.

av admin, 10.09.12

Viktig påfyll om samferdselstilrettelegging for fylkespolitikere

I slutten av forrige uke var politikerne i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, sammen med representanter fra samferdselsavdelingen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.12

Arendalsuka – en politisk vitamininnsprøyting for landsdelen

De siste dagene har statsministeren, flere andre statsråder og partiledere deltatt i folkemøter og debatter under Arendalsuka. Det er første gang uka arrangeres. Det skjer etter modell fra den svenske...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.12

Afghanistans ambassadør for Norden hovedtaler på konferanse knyttet til kvinners stemmerett

Afghanistans ambassadør for Norden, Manizha Bakhtari er hovedtaler når konferansen Kvinnestemmer arrangeres i Caledonian Hall i Kristiansand 22.september. under tittelen "Mitt valg" vil ambassadøren...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Delta i premiekonkurranse - foreslå nytt navn på fylkeskommunalt råd

Leder av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Christian Eikeland og de øvrige medlemmene i rådet mener de har verv i et råd med et langt og tungvint navn. Det er derfor ønskelig å...

av admin, 20.06.12

Evalueringa frå e-valsforsøket er klar

Evalueringa av forsøket med internettrøysting i ti kommunar ved valet hausten 2011 er no klar. - Rapportane gjev oss verdifull kunnskap. Dei er viktige når vi skal vurdere framtida for e-val i Noreg,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Foreslår ny pensjonsordning for folkevalgte

Arbeidsdepartementet foreslår at pensjonene til sametingsrepresentanter og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner bør tilpasses den nye alderspensjonen fra folketrygden. Forslagene tilsvarer i...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Vidar Kleppe med interpellasjon om forbud mot heldekkende hodeplagg

Demokratenes representant i fylkestinget Vidar Kleppe har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor han stiller spørsmålet: Vil fylkesordføreren innføre forbud mot hodeplagg som...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Harald F. Andersen valgt til Sparebanken Sørs forstanderskap

Vedtektsendringer i Sparebanken Sør har medført må det foretas nyvalg til forstanderskapet i banken. Offentlige representanter reduseres fra fem medlemmer og fem varamedlemmer til tre medlemmer og tre...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Toril Runden med i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Forstanderskapet i Sparebanken Sør vedtok 27. mars etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. I henhold til vedtektene i stiftelsen skal Vest-Agder fylkeskommune velge et medlem og et...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Janne Nystøl Spilde skal være med å kåre "Årets Museum i Vest-Agder"

Styret i Vest-Agder Museumslag vedtok i fjor statuetter for kåring av "Årets Museum i Vest-Agder". Hensikten med prisen er å oppmuntre til innsats og å fremheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkesordføreren avventende til en eventuell justering av regelverk for nye TT-brukere over 67 år

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om endringer i reglementet for transporttjeneste for funksjonshemmede. Kleppe...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

Fylkeskommunen vil ha fokus på lærlingeplasser for helsefagarbeidere på Sørlandet sykehus HF

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) har rettet en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor hun ber om en redegjørelse om hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang eller...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Ikke aktuelt med privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp) hadde til fylkestingsmøtet onsdag innsendt en interpellasjon hvor han ønsker å få utredet muligheten for at også ansatte i Vest Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Justeringer i politikerrepresentasjonen i fylkeskommunen

Fylkestinget foretok tirsdag et suppleringsvalg etter at Arbeiderpartiets Stein A Ytterdal trer ut som varamedlem til fylkestinget på grunn av flytting til Trondheim. Fylkestinget besluttet at...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Nytt valadministrasjonssystem til valet i 2013

Kommunal- og regionaldepartementet har utvikla det nye valadministrasjonssystemet EVA. Det blir eigd, drifta og forvalta av staten. Dette vil gje meir openheit og god demokratisk kontroll. Alle...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Lavere stemmerettsalder øker ungdommens politiske engasjement

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har nå presentert en fersk rapport som viser at ungdom i forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer er mer interessert i politikk, mer...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

SV: - Kan fylkeskommunen få sykehusene til å ta inn flere lærlinger som helsefagarbeidere?

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) skriver i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman at helsefagarbeideren er den nye utdanningen som erstatter den tidligere...

av admin, 13.04.12

Fylkeskommunen valgte "ikke-fylkespolitiker" som lederkandidat til styret for Agder kollektivtrafikk AS

Da fylkesutvalget tirsdag oppnevnte Vest-Agder fylkeskommunes styremedlemmer til nytt styre for Agder kollektivtrafikk AS valgte utvalget å gå utenom både fylkeskommunens egne politikere og...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Barn og unges medvirkningsmuligheter på regionalt nivå i Vest-Agder skal utredes

Etter en avtale med fylkeskommunen har Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) i rundt et år arbeidet med et notat hvor barn og unges reelle medvirkningsmulighet på regionalt nivå i Vest-Agder er...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Demokratene vil ha endret regelverk for nye TT-brukere over 67 år

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn til ordfører Terje Damman en "Interpellasjon vedrørende diskriminering av nye TT-brukere over 67 år". Han henviser til endringer i...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Apper overtar for papir i fylkespolitikken i Vest-Agder

Fylkesutvalget har nå besluttet at en Ipadløsning for politikere i Vest-Agder fylkeskommune skal tas i bruk i fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for kultur og utdanning og hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Fylkesutvalget med uttalelse om Redningsskøytenes betydning for sikkerhet langs kysten

Fylkesutvalget stilte seg i sitt siste møte bak en uttalelse adressert til Regjeringen hvor fylkesutvalget tilkjennegir at det ser positivt på at regjeringen har tilleggsbevilget 11 millioner kroner i...

av admin, 22.03.12

Interpellasjon om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte.- Fylkestinget har arbeidsgiveransvaret for...

av Knutsen, Steinar, 20.03.12

Fylkestingene på Agder mener Forsvaret opptrer urimelig om støyforurensning på Evje

Fylkestingene i Vest- og Aust-Agder er i dag samlet til et felles møte i Lyngdal. Ved møtets start i dag stilte de to fylkestingene seg enstemmig bak en uttalelse knyttet til støyproblematikk fra et...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkesordføreren avventer utviklingen knyttet til finansieringsløsning for fullriggeren Sørlandet

I en interpellasjon i fylkestinget i dag viste gruppeleder for Frp Christian Eikeland til at fullriggeren Sørlandet innen april skal gjennom en omfattende sertifisering og klassifiseringssjekk. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Hold av 18. og 26. april til vårkonferanser

Fylkeseldrerådet planlegger en vårkonferanse 26. april og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder arrangerer vårkonferanse 18. april 2012. - Hold av datoene. Fylkeseldrerådets...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Fylkestingene på Agder samles til fellesmøte

Tirsdag 21. og onsdag 22. februar avholder fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder felles samling i Lyngdal. På tirsdagen vil fylkestinget i Vest-Agder holde et eget ordinært fylkesmøte hvor blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.12

Fylkeskommunen avventer valg av styrerepresentanter til Stiftelsen Setesdalsbanen

Fylkesutvalget skulle normalt ha valgt fylkeskommunens representant til Stiftelsen Setesdalsbanen i begynnelsen av denne fireårige valgperioden. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Fylkeskommunen avvikler styredeltakelsen i Lyngdal Kulturhus KF

Hovedutvalg for kultur og utdanning har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune avvikler sitt styreverv i Lyngdal Kulturhus KF fra og med 2012. Fylkeskommunen har sittet i driftsstyret for Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

Direktør ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stein A. Ytterdahl blir rådmann i Trondheim

-Jeg er ydmyk overfor oppgaven, men gleder meg, sier Stein A. Ytterdahl, som før helgen ble ansatt som ny rådmann i Trondheim av et enstemmig bystyre. Han går til Trondheim kommune fra jobben som...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

Fylkeskommunen blir en aktiv medspiller i Stemmerettsjubilèet 2013

Et enstemmig Storting vedtok allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Alle fylkeskommuner og kommuner har fått brev fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet om å få til en feiring av at...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.12

Nå velges representanter til nytt Landbruksforum for Vest-Agder

Som en del av forvaltningsreformen fra 2010 ble oppgaver tilknyttet landbruk overført til fylkeskommunen. Hensikten med denne overføringen var å styrke fylkeskommunens rolle som regional...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Oddny Omdal blir Vest-Agders representant rovviltnemnda i forvaltningsregion 1

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1, som omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Rovviltnemnda i regionen...

av admin, 01.01.01

Auka valdeltaking blant førstegongsveljarane

Nær halvparten av førstegongsveljarane røysta ved kommunestyrevalet i haust. Dette er ein stor auke frå låge 33 prosent i 2007. – Det gir meg håp for framtida. Det gjer meg meir trygg på tramtida at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye fylkespolitikere inn i styrene for bompengeselskapene i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra daglig leder i Kristiansand bompengeselskap AS, Lister bompengeselskap AS og Hidra bompengeselskap AS der det bes om at den enkelte aksjonær avklarer om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Audnedal samarbeider med fylkeskommunen om å skape bolyst og befolkningsvekst

I forrige uke besøkte representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og fra fylkeskommunens administrasjon Audnedal kommune. En engasjert ordfører Tønnes Seland tok vel i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordfører Damman ser ikke behov for forbud mot hodeplagg i videregående skole i Vest-Agder

Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjonen til fylkesordfører Terje Damman reist spørsmål om han vil innføre forbud mot hodeplagg som helt eller delvis skjuler ansiktet til elevene i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01