• av Torkelsen, Jan H., 20.12.12

  Fylkestinget vil søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

  Fylkestinget vedtok i går, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder...

  Les mer
 • Fylkeskommunen har bedt Samferdselspartementet bidra til å sikre togstopp-strukturen i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

  Fylkespolitisk påtrykk for å opprettholde togpendlermulighet på Breland i Marnardal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg i går bak en uttalelse fra hovedutvalgets...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

  Vil be om pris på en alternativ ruteplan i kommende ferjeanbud i Flekkefjord

  Vest-Agder fylkeskommune har driftsansvaret for ferjesambandene mellom Abelnes og Andabeløy, samt...

  Les mer
 • Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

  Høyring om endringar i yrkestransportlova

  Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova....

  Les mer
 • Vigeland Bro Broarbeider Høsten 2011
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.12

  Den nye Vigeland bru har forbedret trafikksituasjonen betydelig

  Prosjekt fylkesvei 460 Vigeland bru har ført til en betydelig forbedring av trafikksituasjonen,...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

  Bedre tilrettelegging av kollektivtransporten medfører færre brukere av TT-transport

  Les mer
 • Økt kilometergodtgjørelse for sykkelbruk
  av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

  Søgne og Vennesla får egne kommunedelplaner for sykkel

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg i dag positiv til at det utarbeides...

  Les mer
 • Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

  Fiboveien i Lyngdal endres fra fylkesvei til kommunal vei

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på...

  Les mer
 • En million kroner til forprosjektering av ny bybro i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

  En million kroner til forprosjektering av ny bybro i Flekkefjord

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det skal startes opp et forprosjekt for...

  Les mer

Trafikkvekst i Listerbommene

Mandag 1.oktober ble den nye bomstasjonen på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal åpnet. Fra åpningen og ut resten av oktober passerte 27 328 kjøretøyer den nye bomstasjonen. Dette innebærer økte...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Samferdselspolitikerne åpne for å søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget 18. desember skal vedta at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Regional plan for samferdsel. Offentlig ettersyn av utkast til planprogram. Frist 1. februar 2013.

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. plan- og bygningslovens § 8-3. Fylkestinget vedtok 30.10.2012 å sende forslag til planprogram for regional...

av Testbruker nye Vaf.no, 20.11.12

Samlet årsberetning for fylkesveger 2010-2011

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv og deltakende vegeier, og har hatt store ambisjoner om å videreutvikle det utvidede fylkesvegnettet etter regionreformen som trådte i kraft fra...

av Sørensen, Lasse Moen, 05.11.12

Nyopprettet drosjeløyve i Farsund kommune

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunden for ett nyopprettet bostedsdrosjeløyve i Farsund kommune med stasjoneringssted i Åpta. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad og legge...

av Skomedal, Anne Siri, 02.11.12

Vest-Agder skal få ny regional plan for samferdsel

av Testbruker nye Vaf.no, 01.11.12

Brokke-Suleskard-forbindelsen vinterstenges 1. november

Vinteren er allerede i gang i fjellheimen. I øvre Sirdal har de første snøværene dekket landskapet. Dermed er det tid for gjentakelse av den årlige vinterstengningen av fylkesvei 337 i Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.12

Historisk veiåpning i Lister

En viktig milepæl i Listerpakkeprosjektet ble nådd fredag 19. oktober. Da ble det siste store prosjektet i Listerpakken, på fylkevei  465 i Farsund høytidelig åpnet.  Det var Vest-Agders...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.12

Reflekskonkurranse for skolene i Vest-Agder

-Vi ønsker å øke bruken av refleks blant barn og unge i Vest-Agder og derfor inviterer vi alle skoleklasser på barne- og ungdomstrinnet til konkurranse. Konkurransen går ut på at elevenes daglige...

av Testbruker nye Vaf.no, 22.10.12

Samferdselspolitikerne positive til nytt forbikjøringsfelt på E39 ved Flekkefjord

Det har i flere år vært arbeidet med å få etablert et forbikjøringsfelt langs E39 i Nulandsbakkene rundt fem kilometer øst for Flekkefjord sentrum. Tiltaket var opprinnelig en del av et såkalt...

av Testbruker nye Vaf.no, 18.10.12

Hurtilading for elbiler - ny frist

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner lyser ut midler til oppføring av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i landsdelen. Fylkeskommunene oppfordrer private aktører og kommuner til å delta i...

av Testbruker nye Vaf.no, 16.10.12

Årets belønningsmidler for bedre kollektivtransport oversendt til Vest-Agder

Det er nå kjent at Samferdselsdepartementet har oversendt de 60 millioner kronene som Kristiansandsregionen og fylkeskommunen har hatt avtale om å motta i år. Dermed er det klart at de krav som er...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.12

Bli med på veiåpning på fylkesvei 465 Kvåle-Ulland

Fredag 19. oktober blir det offisiell åpning av fylkesvei 465 fra Kvåle til Ulland. Seremonien finner sted ved Åpta misjonssenter klokken 11.00. Fylkesordfører Terje Damman vil stå for selve...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Effektanalyse av trafikale tiltak må på plass for å kunne søke nye belønningsmidler

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal søke Samferdselsdepartementet om nye belønningsmidler for årene 2013-2015/16 frem til en Bypakke for...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

Nytt lov-opplegg for betalingsparkering vil bli vurdert i arbeidet med Bypakke for Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov som skal gi kommunene mulighet til å pålegge betalingsparkering eller innføre maksimumsbestemmelser om gratisparkering på private...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.12

Etter at fylkeskommunen ble Vest-Agders største veieier er det skjedd store forbedringer på veinettet

Etter forvaltningsreformen som ble gjeldende fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for tidligere riksveier. Total lengde på fylkesveinettet er nå 2066 kilometer, hvorav i overkant av 461...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.12

Viktig samling for å oppdatere transportnæringen om beredskap

I perioden 1. oktober til 30. november vil en rekke forfattere reise rundt i Agder sammen med en representant for det lokale bibliotek for å formidle sin egen litteratur og bibliotekenes tilbud...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Et felles påtrykk fra Agder om jernbaneutbygging er viktig

Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen hadde en klar oppfordring til alle deltakerne på en jernbanekonferanse i Marnardal tidligere denne uken: - Vi må ha et samlet trykk fra Agder om...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Marnardalordføreren: -Stadig flere bruker tog til skole og jobb

På en jernbanekonferanse i Marnardal onsdag reiste ordfører Helge Sandåker spørsmålet: Hvorfor er vi i indre Agder så opptatt av jernbane? Han besvarte det ved å vise til egen kommune. Vi har en...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

To omkom på veiene i Vest-Agder i august

109 personer har mistet livet i trafikken i landet i løpet av årets åtte første måneder. I samme periode i fjor omkom 118 personer i veitrafikkulykker. For Vest-Agders del er det omkommet fire...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.12

Fylkeskommunale midler til gangbro over elva i Flekkefjord

Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at fylkeskommunen vil gi et tilskudd på åtte millioner kroner til ny gangbro over elva i Flekkefjord. Flekkefjord kommune har gjennomført en plan- og...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

I Regionplan Agder 2020 er klima et av fem hovedsatsingsområder. Det er i arbeid en egen klimagruppe som blant annet påpeker behov, bidrar med rådgiving og kompetanse og kommer med innspill til...

av admin, 28.08.12

Viktig påfyll om samferdselstilrettelegging for fylkespolitikere

I slutten av forrige uke var politikerne i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, sammen med representanter fra samferdselsavdelingen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.12

Vil ha innspill fra kommunene og regionrådene til nytt handlingsprogram for fylkesvegene

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal sette i gang arbeid med nytt Handlingsprogram for fylkesvegene for perioden fra 2014 til 2017....

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Ny driftskontrakt for fylkesveinettet i Flekkefjord skal lyses ut

Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal lyse ut en ny driftskontrakt for fylkesveiettet i Flekkefjord fra 2013. Lengden på den nye driftskontrakten vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.12

Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn

Kristiansand Havn har tatt initiativ til en varestrømsanalyse for alt gods som går via Kristiansand. Formålet med analysen er å kartlegge dagens godsstrømmer som kommer med ferge og containerskip fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Færre drept i sommertrafikken i juni og juli - ingen i Vest-Agder

26 personer mistet livet i trafikken i juni og juli. Dette er langt færre enn i 2010 og 2011. I samme periode i 2010 og 2011 omkom henholdsvis 57 og 37 personer i trafikken. I år er det en markant...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.12

Ledige bostedsløyver i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har flere ledige bostedsløyver på ulike steder i fylket. Et bostedsløyve innebærer et fast stasjoneringssted, og drosjetransporten skal skje i tilknytning til dette stedet....

av Skomedal, Anne Siri, 05.07.12

Fylkesveien Kuliaveien utbedres etter ferien

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Skyssreglementet for grunnskolen revidert

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om endringer av reglementet for skyss til grunnskolen i Vest-Agder. Den største endringen er at det i reglementet er tatt inn et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.12

Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord

Som oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag at fylkeskommunen vil gi et tilskudd på åtte...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

Går inn for toårige asfaltkontrakter

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Fylkesutvalget fatter endelig beslutning i august....

av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

Fylkeskommunen med nytt økonomisk tilskudd til arkitektkonkurranse for gangbro i Flekkefjord

Flekkefjord kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd på 160.000 kroner til gjennomføring av en arkitektkonkurranse for en ny gangbro i sentrum mellom Verven og Sunde. Gangbroen vil få...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Nytt om ledsager og elever med delt bosted i skyssreglement for videregående skole

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om endringer av reglementet for skyss til videregående skole i Vest-Agder. De vesentligste endringene er at det i reglementet tas inn...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune ikke overtar veglys fra kommunene. Fylkeskommunen beholder eieransvar og drifter veglys på nye fylkesveger. Nye...

av admin, 27.06.12

Fortsatt store utviklingsmuligheter for Sørlandsbanen

NSB tar nå grep for å bedre togets konkurransekraft og ønsker i den sammenheng å videreutvikle rutetilbudet på Sørlandsbanen. NSB ser potensialet for økt antall passasjerer gjennom økt frekvens og et...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Fylkestinget: Bevilgningene til samferdselsformål må økes med minst 65 prosent

Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden fra 2014 til 2023 var hovedbudskapet at forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Storbyene klare til kollektivt krafttak, sammen med fylkeskommunene og staten

KS Storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum, ba om støtte for å løse trafikkutfordringene da de nylig møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering

Samferdselsdepartementet har tidligere i vår underrettet om at departementet avventer utbetaling av belønningsmidler til Kristiansandsregionen i år. Det gjelder et årsbeløp på 60 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 05.06.12

Fylkespolitisk tilfredshet med forslag fra Jernbaneverket til ny stasjonsstruktur

Jernbaneverket foreslår i en rapport endringer i stasjonsstrukturen i landet. Rapporten er på høring. Fylkestinget vil avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse 18. juni. Da hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.12

Samferdselspolitikerne vil ha mer asfaltering av grusveier

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til grunn for arbeidet med fylkeskommunens budsjett for neste år og økonomiplanen for kommende...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

340 millioner må til for å fjerne forfall på bruer, ferjekaier og tunneler i Vest-Agder

Statens vegvesen har gjennomført en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfall og gjøre nødvendige oppgraderinger for bru, ferjekai og tunnel på fylkesvegnettet. Rapporten utgjør en del av...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

Regional vekst og utvikling forutsetter bedre veistandard

-Vest-Agder er eksportfylke nummer en i Norge. Hele 16 prosent av arbeidsstokken er sysselsatt i industri i fylket, mot et landsgjennomsnitt på åtte prosent. Agder er landets ledende eksportregion og...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Veidirektøren. -Vi kan skape god infrastruktur innen 20 år

I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i Kristiansand. Flere innledere og debattanter har drøftet og kommet med innspill til hvordan en raskest mulig...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Storstilt åpning av toppmodernisert togstasjon på Nodeland i Songdalen

- Nodeland stasjon er et eksempel på hvordan jernbanestasjoner skal utbygges flere steder i landet, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun i går var i Songdalen for å foreta den...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Ambisiøs og optimistisk samferdselsminister om fremtidens vei-Norge

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha tipp topp veier i Norge i løpet av 20 år. Det fortalte hun nærmere 200 deltakere på en nasjonal veikonferanse i Kristiansand i går. -Etter flere år...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Det vil være kostnadseffektivt å forlenge jernbanens dobbeltspor fra Langemyr til Dalane i Kristiansand

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er det avsatt midler til tiltak som sikrer bedre kapasitet for godstrafikk på Sørlandsbanen i en planteknisk ramme som ligger 20 prosent og 45...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Flere trafikkskadde personer i Vest-Agder i år

Statistisk sentralbyrå har nå presentert tall over hvor mange som ble skadet eller drept i løpet av årets fire første måneder. Tallene viser en økning i antall trafikkskadde i år i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Regionen krever firefelts møtefri E-39

-En samlet region krever fire-felts møtefri vei. Det kreves at alle nye veistrekninger planlegges som møtefri vei og uten farlige standardsprang. Regionen fastholder at veitraseen som velges må...

av admin, 15.05.12

Konkurransetilsynet vil la alle som vil bli drosjeeier i de store byene

I et innlegg på en konferanse i Bergen i dag tar Øyvind Nilssen, rådgiver i Konkurransetilsynet, til orde for at alle som vil bli drosjeeier i de store byene skal gis anledning til det....

av admin, 15.05.12

Landsdelen slutter opp om Kjevik

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen sluttet seg i sist møte til en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan hvor fremtiden for Kristiansand lufthavn Kjevik var tema. Utvalget...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Vil ha 65 prosent økt økonomisk bevilgningsramme til samferdselsformål

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen behandlet nylig en høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 (NTP). Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030

Jernbaneforum Sør har nå avsendt en høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, Konseptvalgutredningen for InterCity og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Oppsummert uttaler...

av admin, 14.05.12

Fylkesvei 987 Brokke - Suleskar åpnes søndag 20. mai klokken 12.00

Det arbeides for tiden betydelig i fjellheimen i Øvre Sirdal. I dag starter Risa i Sirdal mandag med snørydding på fylkesveien mellom Sirdal og Brokke i vernesonen over til Setesdal. Åpning er satt...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Jernbaneverket foreslår endringer i stasjonsstrukturen - Breland kan bli nedlagt

Best mulig togtilbud for flest mulig, men dårligere for noen. Jernbaneverket foreslår i en ny rapport å legge ned 31 stasjoner. De fleste stasjonene er små holdeplasser med svært få reisende og en lav...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Hidraprosjektets videre skjebne fortsatt uavklart

av Torkelsen, Jan H., 04.05.12

Kostnadene for veganlegg fortsetter å øke

Byggekostnadene for veganlegg økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012. Materialkostnadene økte med 2,5 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Kvalitetssikringsrapport anbefaler midtrekkverk-utbygging av ny E-39

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård. I rapporten anbefales det at...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Vurderer å opprette et fylkeskommunalt veifond

Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen...

av admin, 26.04.12

Fylkestinget orientert om anbudssituasjonen for Hidra Landfast

Fylkestinget fikk i dag utdelt et notat utarbeidet av prosjektleder Jan Helge Egeland som gir informasjon om tilbudsåpningen vedrørende hovedentreprisen for det undersjøiske tunnelprosjektet Hidra...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

-Det er tåpelig å snakke om vei eller bane!

På en stor togkonferanse i Kristiansand mandag var det flere innledere og debattanter som tok til orde for at det ikke er realistisk eller strategisk smart å arbeide for både en moderne ny...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

-Vi må bygge jernbane for de neste 100 årene

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Pisk og gulrot må til for å unngå fremtidig trafikkkaos

Prognosene fremover er sterk befolkningsvekst i byene og byområdene: Økonomisk vekst vil gi økt transportomfang. Biltilgangen vil øke i befolkningen. Bo- og arbeidsmarkedsregionene utvides. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Tre leverte tilbud på Hidratunnelen

Statens vegvesen hadde åpning av tilbud på hovedentreprisen for Hidratunnelen fredag. Da tilbudsfristen gikk ut klokken 12.00 hadde det totalt kommet inn tre tilbud. NCC Construction AS, Implenia AS...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.12

Sterkt påtrykk for å få løst fylkesveiutfordring i Farsund sentrum

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag på besøk i Farsund og møtte kommunens administrative og politiske ledelse. Hovedfokuset ble lagt på å få løst den utfordringen kommunen har med å...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Fylkeskommunen selger veistubb i Kvinesdal til grunneier

En grunneier fra Sveien like ved golfbanen i Kvinesdal har ytret ønske om å få kjøpt et areal på i underkant av 5000 kvadratmeter av fylkeskommunen. Det dreier seg om en veistrekning på rundt 170...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Vei-Norge møtes i Kristiansand for å diskutere løsninger for fremtidens veipolitikk

Tirsdag 22. og onsdag 23. mai arrangeres Den nasjonale veikonferansen 2012 i Kristiansand. Konferansen vil rette et internasjonalt og regionalt fokus på nasjonal veipolitikk. Hvor lønnsomt er det...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Anbudsåpningen for det store Hidra landfastprosjektet blir 20. april

Anbudsinnbydelsen for Hidra landfast-prosjektet i Flekkefjord har siden begynnelsen av mars ligget ute i Doffin/Ted-databasen for offentlige anskaffelser. Prosjektleder Jan Helge Egeland opplyser, i...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Under 100 trafikkdrepte

I 2011 var tallet på drepte på norske veger det laveste på 58 år med 169 trafikkdrepte. Neste etappemål er å komme under 100 trafikkdrepte og under 400 hardt skadde ved utgangen av NTP-perioden....

av Torkelsen, Jan H., 29.02.12

Flere og mer fornøyde kunder i kollektivtransporten

Det er bred enighet om at det er nødvendig å satse på et vesentlig sterkere kollektivtilbud, spesielt i byområdene. Om den forventede trafikkveksten skal håndteres ved kollektivtransport, vil dette...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

En ny Sørvestbane blir svært positiv

Bygging av en kystnær kombinert høyhastighets- og Inter-City-bane vil ha en rekke positive effekter for sør-vestlandet. Det fremgår at en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkeskommunen søker statlige skredmidler til tiltak ved Haughom i Sirdal

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på fylkesvei 42 ved Øylid og Haughomfjellet i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Jernbaneforum Sør gleder seg over Jernbaneverkets InterCity-utredning

Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en konseptvalgutredning om InterCitytrafik,k som ble fremlagt i dag, som et svært viktig element for å få gjennomført...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Sørvestbanen enda et skritt nærmere realisering

Jernbaneverket overrakte i dag konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Den er koordinert med Høyhastighetsutredningen og gir en rekke svar og...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Også fylkesutvalget anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Fylkesutvalget opprettholder at ny E-39 må anlegges som firefelts møtefri veg

Fylkestinget avga 25. oktober Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en konseptvalgutredning for E-39 mellom Søgne og Ålgård. Etter det ble klart at utredningen inneholdt betydelige...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Nye fylkesveistrekninger opprioritert i fylkeskommunens veiinvesteringsplan

Under budsjettbehandlingen i desember økte fylkestinget budsjettrammen for veiinvesteringer i 2012 med 12 millioner kroner utover den rammen fylkesrådmannen foreslo. På bakgrunn av de nye økonomiske...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.12

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Fylkeskommunen opprettholder et stort omfang på nyasfaltering i 2012

Etter at fylkeskommunen i forbindelse med en forvaltningsreform i 2010 overtok mange riksveistrekninger fra staten og ble den største veieieren har asfalteringsomfanget økt betraktelig. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Regional mulighetsstudie bekrefter positive effekter av ny Sørvestbane

I februar i fjor besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Rogaland og Aust-Agder fylkeskommuner, skulle gå sammen om å få utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Økte kostnader for veianlegg

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

ATP-utvalget stiller seg bak rapport til Samferdselsdepartementet om "belønningsmidler"

Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 avtale med Kristiansandsregionen ved Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Oslo-Kristiansand-Stavanger førsteprioritet for høyhastighetsbane

Etter to års arbeid er Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket ferdig. Flere strekninger er vurdert for utbygging. Konklusjonen er at strekningen Oslo-Stavanger, via Tønsberg, Porsgrunn,...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Samferdselsjef Ose gledet seg på storslått markering av veiutbedring i Åseral

Før årsskiftet ble det arrangert en flott markering i Åseral. I følge den lokale nettavisen Moisund.com var hornmusikk, ordfører, lensmann, rådmann, samferdselssjef, veisjef og skrotnissen fra...

av admin, 12.01.12

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen overtar ledelsen av Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.12

Et gjennombrudd for Sørvestbanen!

Samferdselsdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det opplyses at departementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsminister Kleppa: -Eg lova dykk at trafikksikkerheit er jobb nummer ein

I 2011 mista Agder-fylka ni menneske i meiningslause trafikkulukker. Ni dyrebare menneske - kvinner og menn i alle aldrar. Året før gjekk 19 liv tapt. Året før det 18. Aller verst var det i 1999. Då...

av admin, 01.01.01

Gripende aksjon mot trafikkdød

-Vi må gjøre alt for å hjelpe våre unge. Ingen skal behøve å måtte følge sine barn til graven slik vi måtte gjøre, sa Gro Hovden. Hun sto torsdag foran en fullsatt sal i Quality Hotel i Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Henimot 100 000 flere kjøretøyer gjennom Listerbommene i fjor

Det foreligger nå en statistikk over trafikken gjennom bomstasjonene i Listerregionen i 2011. Den viser at det var en vekst i antall passeringer på 109 030 kjøretøyer i forhold til 2010. Det tilsvarer...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ombygde bomstasjoner i Lister

Bomstasjonene i Listerpakken bygges nå om til automatiske bomstasjoner, opplyser leder i Lister Bompengeselskap Gunnar Haddeland. Det blir nå bare ett kjørefelt i hver retning. Trafikanter med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil ha enorm betydning!

Fylkestinget sluttet seg tirsdag til en uttalelse, etter forslag fra fylkesvaraordfører Thore Westermoen, om videreutbygging av jernbanenettet. I uttalelsen påpekes det innledningsvis at en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nasjonal transportplan 2014-2023 forslaget: Store behov krever økt satsing:

- Regjeringa sitt mål er å fortsetja opptrappinga på veg, bane og kollektivtransport i langt større tempo og omfang enn før 2006. Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye fylkespolitikere inn i styrene for bompengeselskapene i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra daglig leder i Kristiansand bompengeselskap AS, Lister bompengeselskap AS og Hidra bompengeselskap AS der det bes om at den enkelte aksjonær avklarer om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor trafikkvekst i Listerbommene

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Målet er vekst i kollektivtrafikk og sykkelbruk

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund fra Aust-Agder tok utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 og det som er beskrevet der om kollektivløftet, da han torsdag åpnet Kollektivkonferansen 2012 på Kilden i...

av admin, 01.01.01

Totimers frekvens på togtilbudet først i desember 2013

Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø behandlet i slutten av mars en skisse til ny rutemodell for togtilbudet på Sørlandsbanen og stilte seg svært positiv til at NSB ønsker å styrke tilbudet...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen støtter Lindesnes kommunes forslag om firefelts E-39 utbygging

Fylkesutvalget anbefale i dag at Lindesnes kommunes forslag til reguleringsplan for ny E-39 mellom Livold og Fardal vedtas nå. Dette for å komme i posisjon til bevilgning i NTP for perioden 2014-23....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013

Statens vegvesen har utarbeidet et foreløpig forslag til riksvegbudsjettet for 2013. Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes var et hovedbudskap at det fortsatt er et stort behov for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen

Fylkestinget besluttet tirsdag at det innledes forhandlinger med statlige samferdselsmyndigheter om Bypakke Kristiansandsregionen med utgangspunkt i en bompengeperiode på 20 år. Dette er nødvendig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ubrukte midler fra Vigeland bru gir asfalteringsfinansiering til fylkesvegstrekning i Hægebostad

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag å omdisponere ubrukte midler fra byggeprosjektet av Vigeland bru i Lindesnes kommune til programområdet for fast dekke på grusveger. Totalt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen innfører toårige asfaltkontrakter

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Hensikten er at en slik toårskontrakt vil gjøre kontraktene mer attraktive for...

av admin, 01.01.01

Toget er en viktig del av Vest-Agders kollektivtransport

-Toget har flere funksjoner som tilbud om lokale reiser, regionale reiser og fjernreiser. I Vest-Agder fylkeskommune er vi opptatt av at alle disse funksjonene fungerer i sammen og best mulig. Toget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tilfredshet omkring Jernbaneverkets opplegg for stasjonsstrukturen i Vest-Agder

Jernbaneverket sendte i vår ut sitt forslag til stasjonsstruktur. Fylkestinget ga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar i juni. Nå har Jernbaneverket behandlet høringsuttalelsen og i dag ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01