• Marianne Ruud
  av Almås, Tomas Brøvig, 19.12.12

  Årets tildelinger av fylkeskommunale stipend og priser

  Her er listen over de som har mottatt arbeidsstipend, kunstnerstipend, utvekslingsstipend,...

  Les mer
 • Spennende museumstilbud: Et bruddstykke av sannheten
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.12

  Spennende museumstilbud: Et bruddstykke av sannheten

  -Museene har høy troverdighet blant folk. Det vi formidler blir oppfattet som sannheten, ”den...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

  Husk på AdventsQalendeR !

  Vest-Agder-museet og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder samarbeider i år om en adventskalender på...

  Les mer
 • Torbjørn Egners tegninger til Vest-Agder-museet Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

  Egner-dag i Mandal

  Les mer
 • Nytt finansielt bidrag til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter
  av Torkelsen, Jan H., 03.12.12

  Driftsoverskudd i fjor for Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

  Fylkesutvalget behandlet nylig årsmelding fra Tingvatn fornminnepark og besøkssenter. Området var...

  Les mer
 • Fylkesutvalget mener Sørnorsk filmsenter AS har stor betydning for produksjon og talentutvikling
  av Torkelsen, Jan H., 03.12.12

  Fylkesutvalget mener Sørnorsk filmsenter AS har stor betydning for produksjon og talentutvikling

  Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om fjorårets drift ved Sørnorsk filmsenter AS. Vest-Agder...

  Les mer
 • Gave til Vest-Agder-museet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.12

  En halv million fra fylkeskommunen til utvikling av Odderøya

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 400 000 kroner i tilskudd...

  Les mer
 • Nytt formidlingsprosjekt om det maritime kulturlandskapet på Lindesnes
  av Testbruker nye Vaf.no, 30.11.12

  Nytt formidlingsprosjekt om det maritime kulturlandskapet på Lindesnes

  Les mer
 • Fylkeskommunens skolebibliotek får ny strategisk handlingsplan
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

  Fylkeskommunens skolebibliotek får ny strategisk handlingsplan

  Les mer

Fylkeskulturprisen 2012 tildeles Halvdan Furholt fra Songdalen

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag tildelt Fylkeskulturprisen for 2012 til folkemusiker og målmann Halvdan Furholt fra Songdalen. Fylkeskulturprisen ble første...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Ny attraksjon til Sirdal Fjellmuseum

Om alt går etter planen får Sirdal Fjellmuseum en ny attraksjon snart. Det er planlagt å flytte et restaurert kvernhus som tidligerehar stått på Eikås i Gyland til bygdetunet. Kvernhuset skal stå på...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.12

Nå kan du søke fartøyvernmidler

Vest-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til eiere av kulturminner i fylket. Formålet er å stimulere til å ta vare på vår felles kulturarv. Eiere har et hovedansvar for sine...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Prosjektmidler for ubemannede museer for 2013 - utlysning

Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2013. Søknadsfristen er 1. desember. Museer i...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Restaureringsarbeider på Stiftamtmannens paviljong

Det pågår for tiden et restaureringsarbeid på Stiftamtmannens paviljong som i dag befinner seg ved Bygaden på Vest-Agder-museet Kristiansand. Arbeidet foregår i i regi av Fylkeskonservatoren og...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.12

Ny avtale sikrer gjenoppstart av togkjøring på Setesdalsbanen

"I dag ble det inngått avtale mellom Setesdalsbanens venner, Stiftelsens Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet, en god avtale for alle parter. Dette er vi veldig glade for - og nå ser vi frem til en god...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

Stor aktivitet, godt besøk og bra økonomi på Lyngdal Kultursenter

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsrapporten 2011 fra Lyngdal Kultursenter. Hovedutvalget uttrykker at det er grunn til å berømme den store aktiviteten, og...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

Negativt økonomisk fjorårsresultat for stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsrapporten for 2011 for stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum. Den viser at museet i fjor mottok vel 13,5 millioner kroner i driftstilskudd. Av...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen klar

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går hvilke tre av hovedutvalgets medlemmer som i år skal delta i juryen som innstiller på hvem som skal motta Vest-Agder fylkeskulturpris og...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

”MED TREKKSPILL TIL OPERAEN”

Det er navnet på filmen som har premiere torsdag 25. oktober. Gjennom Sørnorsk Filmsenter, har vi støttet filmen. Dette er dokumentarfilmen om en entusiastisk gruppe trekkspillere fra Vigeland....

av Cheryl Macdonald, 23.10.12

Vellykket Jalta-konferanse

Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene samarbeidet med bl.a. kulturminnestiftelsen Heritage of Millennia i Simferopol på Krim om et Svartehavsprosjekt. Hensikten er å studere de gamle...

av Stylegar, Frans-Arne, 19.10.12

Bragdøya Kystlag driver en omfattende virksomhet med støtte fra fylkeskommunen

Bragdøya Kystlag driver Bragdøya Kystkultursenter og med mer enn 650 medlemmer er det landets største kystlag. Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir tilskudd til kystlaget. Hovedmålet med det er...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.12

Honnør til Vest-Agder-museet IKS for den store økningen i besøkstall i 2011

Det samlede besøkstallet til Vest-Agder-museet viser en økning fra året før og er samlet rekord for det konsoliderte museet. Dette til tross for at Gimle gård var stengt i sesongen grunnet...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.12

Frist for å søke idrettsstipend er 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommune deler i høst ut ett idrettsstipend på 40.000 kroner. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representerer idrettslag i andre fylker, kan også søke....

av Torkelsen, Jan H., 24.09.12

Kulturminnevernprisen 2012

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris skal være en stimulans for kulturminnearbeidet i fylket. Den skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats når det gjelder vern og vedlikehold av...

av admin, 19.09.12

Spelsau - tulletest med trylletråd

av Tale Christiansen, 19.09.12

Stipend og priser

Søknadsfrist for stipender og priser er 1.oktober.

av admin, 04.09.12

Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid

Nærmere et femtitalls aktører fra kystkultur, reiselivsbedrifter, interesseorganisasjoner og det offentlige var onsdag samlet på det nye konferanse- og feriesenteret Verftet i uthavnen Ny-Hellesund i...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

Byens eldste hus!

Skippergata 111 - en bygård som befinner seg i Bygada på Vest-Agdermuseet - viser seg nå å være Kristiansands eldste hus. I forbindelse med Fylkeskonservatorens pågående samarbeid om årringsdateringer...

av Stylegar, Frans-Arne, 23.08.12

Vil ha flertall av offentlige representanter i styret i Stiftelsen Setesdalsbanen

Hovedutvalg for kultur og utdanning gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune reiser innsigelse til endringene i vedtektene til Stiftelsen Setesdalsbanen. Fylkeskommune mener at styret i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Brannsikring i Ny-Hellesund

I løpet av sommeren er det gjennomført brannsikringstiltak i uthavnen Ny-Hellesund. Det er velforeningen som har installert pumper på de tre hovedøyene. Tiltaket er finansiert av fylkeskommunen.

av admin, 20.08.12

Torbjørn Egners tegninger til Vest-Agder-museet Mandal

Vest-Agder museet Mandal skriver i en twittermelding at museet gleder seg over å kunne forvalte skatter etter Thorbjørn Egner i årene framover. Nå flyttes tegningene fra Gismerøya og Kleven og Gamle...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

På oppdagelsesferd med smarttelefon

Snart kan du gå på oppdagelsesferd i Sørlandshistorien med mobilen! Om kort tid blir de første opplysningsskiltene med QR-koder plassert ut på utvalgte kulturminner i Vest-Agder.

av Stylegar, Frans-Arne, 17.07.12

Arkeologi ved Svartehavet

Fylkeskonservatoren samarbeider med bl.a. Universitetet i Simferopol (Ukraina) om arkeologiske undersøkelser og arkeologisk formidling på Krim. Nå i juli har vi deltatt på utgravningene av et gravfelt...

av admin, 17.07.12

Vestfold krever Inter City-ferdigstillelse frem til Skien innen 2024

Da fylkestinget i Vestfold nylig avga høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023 var et enstemmig sentralt budskap et krav om rask utbygging av og økte statlige ressurser til Vestfoldbanen....

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Thor Jørgen Tjørhom ny styreleder for Vest-Agder-museet

I representantskapsmøte den 27. juni ble det valgt nytt styre for Vest-Agder-museet for perioden fram til 2015. Thor Jørgen Tjørhom ble valgt som styrets leder med Toril Runden som nestleder.PÅ...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Flott bokverk om Ryvingen fyr

I disse dager fyller "Ryvingens venner" ti år. Samtidig er det kommet bok om fyret som ligger syd for Skjernøy ved Mandal, skilter på stasjonen og en moderne mobilguide. Rita Tove Dyrstad har skrevet...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Gave til Vest-Agder-museet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR

For kort tid siden mottok Vest-Agder-museet en hyggelig melding om at Sparebankstiftelsen DNB NOR hadde besluttet å gi museet en gave på 100.000 kroner til robåter og tilrettelegging i den nye...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Høyesterett styrker allemannsretten i strandsonen

Retten til å merke turstier for allmennheten langs kysten er nå styrket gjennom en ny høyesterettsdom. Høyesterett slår fast at strandområder er så viktige for allmennhetens friluftsliv at grunneiere...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Plastikk 2012 – museumsregatta 25. august

Hold av lørdag 25. august 2012 - for da blir fjorårets vakreste eventyr - Plastikk 2011 - videreført i Plastikk 2012! Eiere av klassiske plastbåter inviteres til å delta i det uhøytidlige...

av Lunde, Thorunn og Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Unik bildebok lanseres i dag

I dag lanseres en ny bok i fylkeskommunens kulturhistoriske bokserie: Knut Mæsel har skrevet Luftkrigen over Sørlandet II, med et stort og tidligere ukjent bildemateriale fra den tyske...

av Stylegar, Frans-Arne, 13.06.12

Sommerutstilling av arbeiderbevegelsens faner i Vest-Agder

En utstilling av arbeiderbevegelsens faner i Vest-Agder vil være åpen for publikum på Vest-Agdermuseet på Kongsgård i sommersesongen. Det presenteres 28 historiske faner med tilknytning til...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Vest-Agder fylkeskommune ordnet middelalderprinsesse hjem igjen til Grimstad

Et gammelt sagn forteller at et skip med en prinsesse om bord for lenge, lenge siden strandet i Prinsessevigen i Fjære, og at hun druknet og ble gravlagt i Fjære kirke i Grimstad. Gravsteinen til...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Dresintur med litteraturkoffert

Den lysegrønne kofferten til litteraturprosjektet Agder Rundt fikk luftet seg med en 17 km lang jernbanetur på dresin tirsdag formiddag, 29. mai.

av kas, 31.05.12

416,7 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2012

Regjeringen fordelte fredag før pinse 416,7 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 167 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken. Av disse mottar Vest-Agder 4...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

Gull i veggane

Sommerutstillinger ved Vest-Agder-museet Mandal er i år Gull i veggane av Torild Ankersdatter Fossnes og Rekonstruksjoner av Franz Schmidt. Utstillingene kan sees på museet i hele sommer, men de som...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.12

Vest-Agder leser barnebøker

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek, arrangerer to dyktige barne- og ungdomsbibliotekarer fra folkebiblioteket barnebokmøter for...

av kas, 14.05.12

Samarbeider om bokutgivelser

Fylkeskonservatoren og Commentum Forlag er blitt enige om å samarbeide om bokutgivelser. Fylkeskonservatoren utgir pr. i dag en kulturhistorisk bokserie med emner hentet fra arkeologi,...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Velkommen til Agderseminar 2012, 11.-12.oktober!

Agderseminar 2012 holdes i år ved Universitetet i Agder, og temaet er "Sørlandet og utlandet Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning." Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Janne Nystøl Spilde skal være med å kåre "Årets Museum i Vest-Agder"

Styret i Vest-Agder Museumslag vedtok i fjor statuetter for kåring av "Årets Museum i Vest-Agder". Hensikten med prisen er å oppmuntre til innsats og å fremheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

25,4 millioner kroner i spillemidler til anlegg i Vest-Agder

Regjeringen besluttet fredag å fordele 1,564 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2012. Av dette går 697,5 millioner kroner går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

Ny bok om jernalderen på Krim

Fylkeskonservatoren har et utstrakt forskningssamarbeid med arkeologiske miljøer på Krim i Ukraina. Én utfordring er mangelen på faglitteratur på andre språk enn russisk. Nå har vi lansert en ny...

av Stylegar, Frans-Arne, 30.04.12

Veteranbiltreff i Bygada på Vest-Agder museet Kristiansand

Liker du nostalgiske opplevelser da er du hjertelig velkommen til årets veteranbilmønstring, i Bygada på Vest-Agder museet Kristiansand lørdag 28. april, mellom klokken 11.00 og 13.00. Dette er dagen...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

Åtte millioner til opprusting av Stiftelsen Arkivets bygninger

Fylkestinget ga tirsdag tilsagn om åtte millioner kroner til delfinansiering av nybygg og renovering ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Midlene innarbeides i Vest-Agder fylkeskommunes økonomiplan...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Regnskapsoverskudd for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum i 2011

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Dette skal bidra til at museet opprettholdes og utvikles som en av landsdelens viktigste...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Fire millioner til Hestmanden fra Riksantikvaren

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Årets vinnere av Sørlandets litteraturpris er Øystein Hauge i klassen for skjønnlitteratur og Harald Dag Jølle i klassen for sakprosa. Vi gratulerer!

av Skibenes, Kari, 24.04.12

Det er imponerende mange dyktige "UKM-ungdommer" i Vest-Agder

I helgen ble en imponerende og innholdsrik fylkesmønstring i årets UKM-Ungdommens kulturmønstring gjennomført i Mandals nye kulturstorstue Buen. –Det var ei fantastisk helg med utsolgte...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Fylkesutvalget tilrår fylkeskommunal lånegaranti til Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget vil 24. april ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Romertidsfunn i Songdalen

Fylkeskonservatoren gjennomfører i disse dager en arkeologisk registrering ved Greipstad kirke i Songdalen, der kirkegården snart skal utvides. Det er gjort flere interessante funn av bosetningsspor...

av Stylegar, Frans-Arne, 10.04.12

Tilrettelagt sti mellom Nordberg Fort og Pennefeltet

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i forrige uke orientert om at arbeidet med en tilrettelagt sti mellom museumsanlegget på Nordberg Fort og helleristningsfeltet på Penne på Lista starter...

av admin, 03.04.12

Tradisjonsbåtregisteret

Tradisjonsbåtregisteret er et prosjekt som har som målsetting å få oversikt over bestanden av norske tradisjonsbåter. Det er mange år siden de åpne båtene for årer og seil var arbeidsredskaper i...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.04.12

Plastikk 2011 videreføres i Plastikk 2012!

Hold av lørdag 25. august - for da blir fjorårets vakreste eventyr - Plastikk 2011 - videreført i Plastikk 2012! Eiere av klassiske plastbåter inviteres til å delta i det spektakulære arrangementet...

av Lunde Thorunn og Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Vennesla bibliotek er årets trebyggeri

Prisen for årets trebyggeri 2011 ble delt ut på Byggdagene i går. Det innovative og innbydende Vennesla bibliotek stakk av med seieren. Biblioteket i Vennesla bruker tre på en spennende og innovativ...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Spennende seminar i skjærgårdsperle om reiseliv og kystkultur

Er du engasjert i reiseliv og kystkultur? Da bør du allerede nå sette av datoen 29. august og se frem til en matnyttig dag i herlige omgivelser på Verftet i Ny Hellesund i Søgne. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Dagsseminar om Uggerbyvraket

Kapasiteter som Arne Emil Christensen og Jarle Bjørklund har meldt sin ankomst når det arrangeres Uggerbyseminar 17. mars! Sammen med samarbeidspartnere her hjemme og på Jylland inviterer Vest-Agder...

av admin, 15.02.12

Planprogrammet for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse justeres

Fylkestinget vedtok i desember 2010 at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Det har også vært lagt opp til at planen skal gjelde i tidsrommet 2013-2018. Etter at...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Fylkeskommunen avventer valg av styrerepresentanter til Stiftelsen Setesdalsbanen

Fylkesutvalget skulle normalt ha valgt fylkeskommunens representant til Stiftelsen Setesdalsbanen i begynnelsen av denne fireårige valgperioden. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Fylkeskommunen avvikler styredeltakelsen i Lyngdal Kulturhus KF

Hovedutvalg for kultur og utdanning har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune avvikler sitt styreverv i Lyngdal Kulturhus KF fra og med 2012. Fylkeskommunen har sittet i driftsstyret for Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

Look to Vest-Agder!

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

200 000 kroner i prosjektmidler til 16 museumsaktiviteter

Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd for 2012. Samlet søknadssum var 420 500 kroner, mens summen Vest-Agder-museet har til...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Støtte til fylkeskommunalt initiativ til å utrede etablering av Mandals Industrihistoriske Senter

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre et forprosjekt kalt "Mandals Industrihistoriske Senter." Formålet er å...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Ny nettportal for industrimuseene

Industrimuseumsportalen som er under etablering skal gi en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. Samtidig vil den inneholde stoff om norsk industrihistorie, bransjer,...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Hold av 3. mai til et begeistrende og bevisstgjørende seminar om Agders uthavner

Uthavnene langs Agder-kysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Agder-fylkene har ansvar for å ta vare på uthavnene som en del av landsdelens særpregete og...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Uhemmet skryt til trebruk i Kilden-fasaden fra landbruksministeren

-Da Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand ble offisielt åpnet fredag 6. januar, fikk hele Norge se hvor store muligheter som finnes ved å bygge i tre. – Imponerende. Dette bygget har en...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Sørlandets litteraturpris: Her er årets nominerte

Sørlandets litteraturpris holdt pressekonferanse i Arendal kulturhus, Café Buen 7. februar og det ble nominert tre forfattere til sakprosaprisen og tre forfattere til den skjønnlitterære prisen. Eli...

av Mari Senumstad Hauge og Jan Torkelsen, 01.01.01

Kulturmiljøfredning i Ny-Hellesund

Fylkeskonservatoren forbereder fredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne kommune som kulturmiljø.Vi forventer at fredningsforslaget kommer på lokal høring til kommunen og fylkeskommunen, grunneierne...

av admin, 01.01.01

Den antikvariske bygningsnevnd

I 1920 ble lov om bygningsfredning vedtatt av Stortinget. I følge loven var det bare bygninger eller deler av bygninger som var mer enn hundre år gamle som kunne fredes. Bygningene skulle ha; ”serlegt...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Agder naturmuseum og botaniske hage kan bli universitetsmuseum

Agder naturmuseum og botaniske hage er det eneste naturhistoriske museum av en viss størrelse i Norge som ikke er statlig eid, og heller ikke er organisatorisk knyttet til et universitet. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skryt til Listautstilling i Tyskland

Utstillingen om den tyske arkeologen Ernst Sprockhoff på Nordberg Fort høster lovord i Tyskland. I siste nummer av det Berlinbaserte tidsskriftet Archäeologisches Nachrichtenblatt blir utstillingen om...

av admin, 01.01.01

Midler fra Kulturminnefondet til Vest-Agder

Norsk Kulturminnefond har nylig fordelt tilskuddsmidler for 2012. Flere bygninger og anlegg i vårt fylke har fått støtte til restaureringstiltak. Tilsammen 620.000 kroner går til eiere i Vest-Agder....

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Høringsuttalelse til endringer i Lov om folkebibliotek

Vest-Agder fylkeskommune har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med Kulturdepartementets forslag til endring av Lov om folkebibliotek. Uttalelsen ble politisk behandlet i Hovedutvalg for kultur og...

av Skibenes, Kari, 01.01.01

Vennesla bibliotek- og kulturbygg er vinner av Statens Byggeskikkpris 2012.

Bibliotek og kulturbygget i Vennesla, hvor Vest-Agder fylkeskommune har vært en sentral samarbeidspartner utkonkurrerte sju bygg fra nord til sør i konkurransen om å bli vinner av Statens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder-museet Kristiansand har åpnet ny museumsbutikk

For sommersesongen 2012 har Vest-Agder-museet Kristiansand åpnet ny museumsbutikk i børspaviljongen. Børspaviljongen ble bygget i cirka 1825. Bygningen stod opprinnelig i Børsparken i Vestre...

av admin, 01.01.01

Gøy for barn i Nodeviga i Kristiansand i sommer

Besøk det nye gratis sommertilbudet til Vest-Agder-museet i Lille Nodeviga på Odderøya i juli! Det blir massevis av barneaktiviteter på land og på vann hver dag frem til 31. juli mellom klokken 12.00...

av admin, 01.01.01

Skjelettene fra Domkirkegården

Husker du skjelettfunnene fra den gamle kirkegården rundt Kristiansand domkirke? Nå foreligger den første rapporten om funnene, ført i pennen av Berit J. Sellevold ved Norsk institutt for...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Agder Folkemusikkarkiv er ettertraktet og i vekst

Agder Folkemusikkarkiv er en interfylkeskommunal institusjon som drives av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Arkivet holder til på Setesdalsmuseet, på Rysstad i Valle kommune. Arkivet ble etablert i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01