• av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

  Mange får hjelp til oppstart og overlevelse på Etablerersenteret i Vest-Agder

  Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA) har vært fødselshjelper for rundt 350 lokale bedrifter i 2012....

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar finansielt til etablering av industrielt kompetansesenter på Lista
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

  Fylkeskommunen bidrar finansielt til etablering av industrielt kompetansesenter på Lista

  Alcoa Norge har som mål å medvirke til utvikling av et regionalt kompetansenettverk med...

  Les mer
 • Fire nye hurtigladestasjoner skal etableres i Agder
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

  Fire nye hurtigladestasjoner skal etableres i Agder

  Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vedtok høsten 2012 å støtte initiativer til etablering av...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

  Fylkesutvalget positivt til etablering av undervisningskraftverk på Byremo (1)

  Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie...

  Les mer
 • Godord til Vest-Agder Kollektivtrafikk: -Jysla kjekt å kjøre buss
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.12

  Fylkeskommunen og Sirdal kommune vil utrede mulighet for et kraftvitensenter på Tonstad

  Les mer
 • Sluttkonferanse for Interreg IV A-prosjektet Framtidskuster
  av Torkelsen, Jan H., 14.11.12

  Sluttkonferanse for Interreg IV A-prosjektet Framtidskuster

  Les mer
 • Eyde-nettverket er tatt opp i nettverksprogrammet Arena
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.12

  Muligheter for bruk av spillvarme på Agder skal nå kartlegges

  1280

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 17.10.12

  Fylkeskommunen medspiller i kampanje for å bli oljefri og energieffektiv

  -Naturvernforbundet presenterer nå med stolthet at www.oljefri.no nå også tilbyr sine tjenester for...

  Les mer
 • av Pengsgård, Johan, 26.09.12

  Nyskaping som drivkraft for regional utvikling

  Les mer

Vest-Agder fylkeskommune satsar på næringsutvikling

Om lag halvparten av dei regionale utviklingsmidlane i Vest-Agder i 2011 gjekk til næringsutvikling. Resten av midlane var ganske likt fordelte på stadutvikling og profilering, samt infrastruktur. ...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.12

Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid

Nærmere et femtitalls aktører fra kystkultur, reiselivsbedrifter, interesseorganisasjoner og det offentlige var onsdag samlet på det nye konferanse- og feriesenteret Verftet i uthavnen Ny-Hellesund i...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

Norge må påta seg rollen som "grønt batteri" for Europa

I mars i fjor oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede de langsiktige rammene for energipolitikken – kalt Energiutvalget. Utvalget leverte i februar "Energiutredningen" til Olje- og...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.12

I Regionplan Agder 2020 er klima et av fem hovedsatsingsområder. Det er i arbeid en egen klimagruppe som blant annet påpeker behov, bidrar med rådgiving og kompetanse og kommer med innspill til...

av admin, 28.08.12

Sørlandsklyngen Digin er blitt Arenaprosjekt

Sju nye næringsklynger har nå fått status som Arenaprosjekt i. Blant disse er Arena Digin - en IKT- klynge som har sitt tyngdepunkt i Agder og består av nærmere 70 små og noen store bedrifter. De...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Økte tilskudd fra fylkeskommunen til Lister Nyskaping AS

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal øke utviklingstilskuddet sitt til Lister Nyskaping AS for 2012 med 300.000. Det vil dermed komme opp i 1,9 millioner kroner. Fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.12

Ønsket om å bygge mer klimavennlig øker interessen for tre

Utslippene av klimagasser blir mer enn halvert ved å bygge i tre istedenfor andre materialer. Bruk av tre er ikke bare miljøvennlig og klimanøytralt. Det gir dessuten økt sysselsetting og økt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Innovasjon Norge skal drive økt desentralisering av kompetanse og virksomhet

Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene 1. januar 2010 samlet 49 prosent av aksjene i Innovasjon Norge. Våren 2012 vil Næringsdepartementet legge frem en stortingsmelding om...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS

Stillingen som ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS ble utlyst i mars. Det var i alt 18 søkere. Etter grundige vurderinger av alle kandidatene, bestemte styret seg for å tilby Atle S....

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

-Lokalsamfunnene må få sin rettmessige andel av verdiøkningen fra kraftutbygging

Fylkesordfører Terje Damman rettet i sin tale til Høyres landsmøte søkelyset på globale klimautfordringer med vinkling mot regionens bidrag. -Jeg ønsker å sette fokus på de globale klimautfordringene...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Breiband er avgjerande i moderne distriktspolitikk - Agder er eit godt døme

Ny utgreiing dokumenterer stor samfunnsnytte av at alle har tilgang på tilstrekkeleg breibandskapasitet. Breiband skal vera eit gode på line med annan infrastruktur som veg og straumnett. - Rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Anbefaler konsesjon til Kvinesdal vindpark

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, med sju mot fire stemmer, å tilråde at fylkesutvalget over påske skal anbefale at det gis konsesjon til SAE Vind for...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Spennende seminar i skjærgårdsperle om reiseliv og kystkultur

Er du engasjert i reiseliv og kystkultur? Da bør du allerede nå sette av datoen 29. august og se frem til en matnyttig dag i herlige omgivelser på Verftet i Ny Hellesund i Søgne. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Fly og vei øverst på ønskelisten

Bedre flytilbud i regionen, samt bedre veier er blant næringslivets viktigste ønsker for å stimulere ytterligere vekst og utvikling på Sørlandet. Dette er blant konklusjonene i Konjunkturbarometeret...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Nettverksinvesteringer er den viktigste og beste klimasatsingen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft la tirsdag frem en sak for fylkesutvalget om klimasatsing og arealforvaltning. Fylkesutvalget uttrykte seg  foreløpig enig i de konklusjoner som fylkesrådmannen trekker...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Fylkesutvalget anbefaler konsesjon for bygging av Tverråna kraftverk i Sirdal

Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon til bygging av Tverråna kraftverk. Det planlagte kraftverket vil ligge ved fylkesvei 42 i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Støtte til fylkeskommunalt initiativ til å utrede etablering av Mandals Industrihistoriske Senter

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre et forprosjekt kalt "Mandals Industrihistoriske Senter." Formålet er å...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Lister Kompetanse AS får 600 000 kroner i fylkeskommunalt driftstilskudd

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på 600 000 kroner til Lister kompetanse AS for 2012. Det samsvarer med det beløpet det er søkt om. Lister kompetanse AS...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Uhemmet skryt til trebruk i Kilden-fasaden fra landbruksministeren

-Da Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand ble offisielt åpnet fredag 6. januar, fikk hele Norge se hvor store muligheter som finnes ved å bygge i tre. – Imponerende. Dette bygget har en...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Fylkesordføreren på Bondelagssamling: Det er økt fylkespolitisk fokus på landbruk

Medlemmer av Vest-og Aust-Agder Bondelag var i helgen samlet til den årlige Sørlandssamlingen i Kristiansand. Henimot 300 bønder fra landsdelen deltok i samlingen som arrangøren selv betegner som et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regjeringa gratulerer Sørlandet med internasjonal pris i næringsutvikling

NCE (Norwegian Centre of Expertise) NODE fekk i går sertifiseringa Gold Label under European Cluster Conference i Wien. NCE NODE er den fyrste blant 200 europeiske næringsklyngjer som no har fått den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen legger opp til å ta initiativ til økt kapasitet i Lister Nyskaping

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner ifylket. Nå er en avtale med Farsund kommune til behandling i de fylkespolitiske utvalgene. Endelig fylkeskommunalt vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vi søker reiselivsbedrifter med gode idéer i Vest-Agder

Har du eller bedriften din et prosjekt eller en idé dere ikke har tid til å utforsker nærmere i en travel hverdag? Nå kan du prosjektansette en stipendiat som har gjennomført bachelorprogrammet...

av Hemsett, Siv, 01.01.01