• På Topp 2012-2015
© Midt-Agder friluftsråd
  av Lassen, Bård Andreas, 21.12.12

  På Topp 2012-2015

  Midt-Agder friluftsråd lanserer nå PÅ TOPP – et turtilbud som bringer deg inn i naturen og opp på...

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar til mer areal for friluftsliv i Paradisbukta i Søgne
  av Testbruker nye Vaf.no, 14.12.12

  Fylkeskommunen bidrar til mer areal for friluftsliv i Paradisbukta i Søgne

  Vest-Agder fylkeskommune har avtalt kjøp av en eiendom på 15 dekar i Paradisbukta i Søgne....

  Les mer
 • Nytt flott hefte til friluftsinteresserte
  av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

  Frigjorte midler muliggjør brannsikringsarbeider i Romsviga i Søgne

  Les mer
 • Marnardal sier ja til Region Agder
  av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

  Fylkeskommunal støtte til mulighetsstudie for Bjelland i Marnardal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag et tilskudd på 100 000 kroner til...

  Les mer
 • Marnardal sier ja til Region Agder
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

  Fylkeskommunen og Marnardal kommune skal samarbeide om oppfølging av spennende mulighetsstudie

  Vest-Agder fylkeskommune bidro i fjor høst med 200 000 kroner som støtte til et mulighetsstudie for...

  Les mer
 • To millioner kroner til industrisatsing i Kvinesdal
  av Testbruker nye Vaf.no, 26.11.12

  Kvinesdal får midler fra fylkeskommunen til arkitektkonkurranse for svømmehall

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune gir et...

  Les mer
 • av Folkestad, Torill, 21.11.12

  Vellykket seminar om bokvalitet (1)

  Seminaret "bokvalitet – etterlyses! " ble gjennomført 15. november med over 100 deltakere fra...

  Les mer
 • av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

  Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 vedtatt

  Fylkestinget har vedtatt Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 den 31. oktober....

  Les mer
 • Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.12

  Fylkeskommunens tidligere innsigelser til kommunedelplan for Lyngdal Vest frafalles

  Lyngdal kommune har sendt kommunedelplan for Lyngdal Vest til nytt offentlig ettersyn. Forrige...

  Les mer

Ønsker et omfattende plansamarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Aust-Agder fylkeskommune har lagt forslag til Regional planstrategi for Aust-Agder 2012-2016 ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunene som regional planmyndighet skal utarbeide regionale...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.12

Fortsatt utvidet elgjakt i flere kommuner i fylket

Kommunene Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral, Sirdal og Lindesnes søker Vest-Agder fylkeskommune om utvidet jakttid på elg for årene fra 2012 til 2017. De ønsker en utvidet...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

Ein million kroner til lokal samfunnsutvikling i Vest-Agder

I satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) følgjer fylkeskommunane opp korleis dei kan bli endå betre til å samhandle. Kommunal- og regionaldepartementet deler no ut 30 nye millionar til...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Ny støtte til reiselivsprosjekt ved Kvåsfossen

Vekst i Lyngdal søker fylkeskommunen, om tilskudd til planlegging av en laksetrapp og et formidlingsanlegg knyttet til Kvåsfossen i Lygnaelva. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Midt-Agder Friluftsråd deler ut stimuleringsmidler

Midt-Agder Friluftsråd har for 2012 til rådighet 100 000 kroner i stimuleringsmidler til mindre lokale tiltak i medlemskommunene. Det kan søkes om støtte til aktivitetsfremmende tiltak innen ”det...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Framtidsbygda - viktig møteplass på Agder

Den regionale partnerskapen i begge Agderfylka har dei siste fem åra skapt ein møteplass for kommunar og næringsverksemder. Kompetanse var nøkkelordet i år. Fylkesordførarar i Vest Agder, Terje Damman...

av Torkelsen, Jan H. og Roar Werner Vangsnes, Distriktsenteret, 16.05.12

300 0000 kroner i tilskudd til viltformål er nå fordelt

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fordelte i forrige uke de midlene Vest-Agder fylkeskommunen har for å gi som tilskudd til viltformål; hjortevilttiltak og lokale vilttiltak. Dette inngår som...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Åseral planlegger satsing på helårs løypenett i Ljosland-Bortelid-området

Åseral kommune har meldt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for friluftsliv. Formålet med planen er å legge til rette for et helhetlig og fremtidsrettet løypenett innenfor planområdet som i...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkeskommunen med på fremtidsrettet planleggingsopplegg for boligområde i Lindesnes

Lindesnes kommune har søkt fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av en forstudie til planlegging av et nytt boligområde på Vallemoen like nord for Vigeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkespolitisk interesse for å finne en akseptabel utbyggingsløsning for Hunsøya i Vennesla

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besøkte i dag Vennesla for blant annet å befare Hunsøya, hvor nedlagte Hunsfos Fabrikk utgjør en del av arealet. Vennesla kommune har oversendt forslag til...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

To bygg i Vest-Agder nominert til Statens Byggeskikkpris

- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris. Juryen har...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.12

Utsatte behandling av reguleringsplan for Otraparken i Vennesla til etter befaring

På sakslisten til onsdagens møte var det lagt opp til at fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skulle ha avgitt uttalelse til en reguleringsplan for del av Hunsøya – "Otraparken"....

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Det felles lite hjort i Vest-Agder

Statistisk sentralbyrå har nå presentert en statistikk som viser at det i landet ble felt nesten 36 800 hjorter i løpet av jakten høsten 2011 og vinteren 2012. Det er en nedgang på nesten 2 300 dyr...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.12

"Byer og mennesker", workshop-serie med Gehl Architects

Workshop'ene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Aust og Vest Agder fylkeskommuner inviterte til workshop-serie med Gehl Architects om byer og mennesker i januar og februar 2012. Det ble...

av Vatne Førsvoll, Åse, 22.03.12

Fylkeskommunen hjelper innlandskommuner med å få økt planressurs

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til å styrke planressursene for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad gjennom en...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Lovendringer åpner for mer friluftsliv

Heretter har du lov til å plukke bær i skogplantefelt. Dette er en av flere endringer i friluftsloven som gjelder fra 1. januar i år. Endringene i friluftsloven utvider og presiserer allemannsretten....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen og Songdalen kommune vil samarbeide om utvikling av et moderne Nodeland

Fylkeskommune har som mål å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune. I dag var...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Audnedal samarbeider med fylkeskommunen om å skape bolyst og befolkningsvekst

I forrige uke besøkte representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og fra fylkeskommunens administrasjon Audnedal kommune. En engasjert ordfører Tønnes Seland tok vel i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01