Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Strømmestiftelsen om Mimeta - senter for kultur og utvikling. Fylkeskommunen ser på det samarbeid som det legges opp til med Strømmestiftelsen om Mimenta som meget viktig, så vel for utvikling av levekår og kulturlivet på Sørlandet, som for landsdelens engasjement internasjonalt. Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 500 000 kroner i driftstilskudd til Mimeta as i 2013. To representanter fra KrF og Venstres ene representant stemte for et forslag fra KrF om å øke driftstilskuddet til 700 000 kroner.

Mimeta har bidratt til å opprette og deltar nå aktivt i fem viktige nettverk i utlandet.

 •           Arterial Network med hovedkontor i Cape Town som omfatter organisasjoner i 40 land i Afrika sør for Sahara.  Nettverket har samme formål som Mimeta,  å hjelpe kunstnere og kulturinstitusjoner i deres arbeid.
•           El Mawred som omfatter Midt-Østen og Nord Afrika.  Mawred bidrar til utvikling av nye organisasjoner innen sivil sektor, noe som det er behov for  etter den arabiske våren.
•           MHAD som er en europeisk kjernegruppe bestående av Mimeta, Hivos (privat hollandsk hjelpeorganisasjon),  Africalia (belgisk utviklingsorganisasjon) og Doen stiftelsen (også en hollandsk utviklingsorganisasjon).
•           Dansk senter for kultur og utvikling, som opererer etter avtale med det danske utenriksdepartementet.
•           SIDA (det svenske Norad) til sammen med Postcod-lotteriet i Sverige.

 Mimeta har opparbeidet seg stor tillit i Utenriksdepartementet og oppnådd støtte til flere viktige prosjekter. Mimeta har årlige møter med departementet for å drøfte samarbeid og prosjekter. Mimeta deltar også på Utenriksministerens årlige samling for ambassadørene i Norge, med de muligheter dette gir for nettverksbygging.

 Mimeta har oppnådd å få til en rammeavtale 2010 - 2012 med utenriksdepartementet om en bevilgning på seks millioner kroner i støtte til serviceytere til kultursektoren i utviklingsland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2013 | Skriv ut siden