Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet, størst økning i nye læreplasser og størst vekst i antall teknologistudenter. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Kunnskapsdepartementet og statistikk for høyere utdanning. - Tallene er oppløftende med tanke på fremtidig næringsutvikling i landsdelen, mener Fred Skagestad, leder av Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder og utdanningsrådgiver i NHO Agder.

I desember offentliggjorde SSB en fersk oversikt over antallet læringer i de ulike landsdelene. Sørlandet har ifølge disse tallene høyest lærlingantall (pr 100.000 innbyggere): Sørlandet (977), Vestlandet (936), Nord-Norge (919), Trøndelag (910), Østlandet (532).

Størst økning i nye lærekontrakter
Kunnskapsdepartementet og organisasjonene i arbeidslivet undertegnet i april 2012 en egen samfunnskontrakt med forpliktende målsetting om å øke antallet godkjente lærekontrakter med 20 prosent fra utgangen av 2011 og frem til 2015.

Ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet var det ved inngangen til november 2012 inngått nesten 4 prosent flere nye lærekontrakter enn på samme tidspunkt i 2011. De ulike landsdelene har følgende prosentvise økning i antall nye lærekontrakter: Sørlandet (20,2), Vestlandet (5,8), Østlandet (1,3), Trøndelag (0,7), Nord-Norge (-0,2).

Langsiktig samarbeid
Lærebedrifter, bransjenes opplæringskontorer, partene i arbeidslivet, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune har over lang tid lagt ned en betydelig innsats innen fag- og yrkesopplæring. LO og NHO har gjennom Nasjonal Aksjon Lærebedrift satt fokus på behovet for flere og mer fleksible læreplasser.

- Mange bedrifter foretrekker ledere, ingeniører og andre medarbeidere, som har startet sin karriere som lærling. Med læretid og fagbrev finnes store muligheter til videreutdanning med fagskole, mesterbrev og høyere utdanning, som Y-veien i ingeniørfag ved Universitetet i Agder, fremholder Fred Skagestad i NHO Agder.

Rekordmange teknologistudenter på Sørlandet

Antall teknologi- og ingeniørstudenter ved Universitetet i Agder har økt fra 1.056 til 1.774 i løpet av perioden 2005-2012.

 Antall jenter som studerer teknologi og ingeniørfag har økt fra 183 til 408 i løpet av samme periode.

Fred SkagestadDette fremgår av studenttall fra NSD - DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).

Blant tiltakene som bidrar til den positive utviklingen i landsdelen er blant annet tilrettelegging av møteplasser mellom bedrifter og ungdommer, som "Jenter og teknologi" og "Mad å' leven", hvor unge rollemodeller forteller om sine valg av utdanning og karriere i næringslivet.

 - Vi er glade for den positive utviklingen på mange områder, men det er fortsatt behov for økt innsats for å få flere til å velge utdanning i restaurant- og matfag og flere jenter til teknologifag, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2013 | Skriv ut siden

0