Debatten om skolenavnet har rullet og gått i lokalavisen Farsunds Avis i noen uker. Den har engasjert mange. Elever ved skolen tok for en tid tilbake initiativ til en underskriftsliste. Den ga stor oppslutning om et krav om å beholde Eilert Sundt navnet.

-Vi sender nå en samlet innstilling til fylkeskommunen. Når hele det politiske miljøet står sammen om dette synet er det et kraftig signal til fylkeskommunen, sier Venstre-representant Beate Marie Johnsen til Farsunds Avis. Hun tok initiativ til å få navnesaken på dagsorden i byens formannskap.

-Dette handler om skolens identitet. Vi er stolt av Eilert Sundt og er opptatt av å bære hans arv videre, sier ordfører Ivar Buch til lokalavisen

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2013 | Skriv ut siden