Jernbaneforum Sør arbeider for en fremtidsrettet og moderne jernbaneløsning som knytter Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet sammen. Jernbaneforumet har vedtatt å gjennomføre et prosjekt om regionale virkninger av Sørvestbanen i samarbeid med Telemarksforskning og Railconsult. I den forbindelse planlegges det fem fremtidsverksted, et i hver fylkeskommune langs banestrekningen fra Vestfold i øst til Rogaland i vest.

Vest-Agder fylkeskommune fremtidsverksted 11. februar  på Hotel Caledonien, Kristiansand. Fylkeskommunen ønsker bredest mulig deltagelse med representanter fra administrasjon og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter, Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand havn, NSB, Jernbaneverket, ROM eiendom, organisasjoner, næringsliv, universitet og forskningsmiljøer samt presse.

Meld deg på til Mette Kirkhus Johansen: mettekirkhus.johansen@vaf.no
Merk
påmeldingen "framtidsverksted".
Senest 1. februar.

Se mer på: www.sorvestbanen.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden