Sørlandsbadet ble etablert i 2009 i et samarbeid mellom Lyngdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og næringslivet i kommunen. De årlige driftsresultatene til Sørlandsbadet har vært positive. Overskuddene er blitt brukt til å forbedre tilbudet. Dette har bidratt til å gi Sørlandsbadet en reel markedsmessig merverdi. Dagens og morgendagens konkurransesituasjon tilsier imidlertid at produktet må foredles videre. I denne sammenhengen er det viktig både å opprettholde og styrke soliditeten og dermed den finansielle stillingen. På dette grunnlaget har eierne mottatt søknad om å konvertere lån til tilskudd. Fylkesutvalget besluttet tirsdag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune konverterer et lån på til sammen sju millioner kroner til Sørlandsbadet IKS til tilskudd.

Sørlandsbadet har dekket et rekreasjonsbehov for lokalbefolkningen og hevet attraktiviteten til kommunen som bo- og leveområde. I tillegg gjør Sørlandsbadet Lyngdal mer tiltrekkende for tilreisende. Sørlandsbadet har gitt, gir og vil gi en ekstra synergi til effekten av andre tilbud i kommunen

Lyngdal kommune har også konvertert et lån på 2,7 millioner kroner.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2013 | Skriv ut siden