Torsdag 24. januar står sentrale regionalpolitiske tema på dagsorden når fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark samles til et felles møte. Det finner sted på Hotell Ernst i Kristiansand fra klokken 09.00 til 15.00. Bakgrunnen for møtet er at Telemarks fylkesordfører Terje Riis-Johansen (bildet), ved en anledning i fjor høst, uttalte et ønske til fylkesordfører Terje Damman om å få til et slikt møte. Han ville på den måten bidra til at Telemark fylkeskommune skal få en bedre kontakt og dialog med Agder-fylkene.

Under møtet i Kristiansand vil Høyskolen i Telemark og Universitetet i Agder være første tema. Rektorene, henholdsvis Kristian Bogen og Torunn Løvdal, vil innlede. Deretter rettes søkelyset på vei og jernbane med innledninger fra regionveisjef Kjell Inge Davik og prosjektleder i Jernbaneforum Sør Reidar Braathen.

Etter lunsj står såkornfond på agendaen. Spesialrådgiver Stein Jordal i Innovasjon Norge innleder. Siste tema er reiseliv hvor fylkesrådmennene vil ta for seg status for Visit Sørlandet og Visit Telemark.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer