Likestillingsutvalgets utredning skisserer to alternative modeller for å utjevne skjevheter i folkevalgt representasjon. Det første alternativet "Modell allmenn lov" innebærer krav i Valgloven om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent ved sammensetning av valglister. Det andre alternativet "Modell lokal beslutning" innebærer at det tas inn en bestemmelse i valgloven om at kommunestyrer, fylkesting og Storting høsten før valg drøfter likestillingsstatus i det gjeldende organet, og på bakgrunn av drøftingen avgjør om det skal stilles krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent på valglistene i det kommende valget.

 I den administrative uttalelsen var det gitt tilslutning til alternativ to "Modell lokal beslutning". AP fremmet i møtet forslag om heller å gi tilslutning til alternativ en "Modell allmenn lov". Ved voteringen i fylkesutvalget fikk Aps forslag støtte fra AP's tre representanter, KRF's to og Venstres ene representant og oppnådde dermed et flertall på seks mot fem. Representantene fra H og Frp utgjorde mindretallet.

 I saken ble det opplyst at Agderforskning for tiden arbeider med en rapport som handler om kvinners politiske interesse, deltakelse og representasjon nasjonalt, etter initiativ fra den regionale komiteen for stemmerettsjubileet i 2013. Foreløpige funn viser blant annet:

• Det var ingen økning i kvinneandelen i kommunestyrene fra valget 2007 til 2011 (om lag 38 prosent kvinner).
• Nær tre av fire listetopper i 2011 var menn.
• 39 prosent av de kvinnelige kommunestyrerepresentantene ble gjenvalgt, mens tilsvarende tall for menn var 47 prosent.
• Om lag en av fem ordførere er kvinner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2013 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer