Fylkesutvalget avholdt tirsdag møte i Lindesnes rådhus og hadde i den forbindelse et møte med ordfører Janne Fardal Kristoffersen og andre representanter fra politisk og administrativ ledelse i kommunen. Lindesnes er nå, sammen med Kristiansand og Farsund, de eneste kommunene i Vest-Agder som ikke har en formalisert samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Ordfører Fardal Kristoffersen presenterte en kommune som har betydelige utfordringer spesielt i forhold til økonomi, levekår og kommunikasjon, men også suksesser blant annet innen kultur, fritid og arbeid med å få drop-outs tilbake i aktivitet.

-For Lindesnes kommune har økonomien de seneste årene blitt krevende. Dette har vært situasjonen etter finanskrisen. Økonomi har derfor hovedfokus. Vi måtte innføre eiendomsskatt i fjor, men tar nå sikte på å fjerne denne igjen på flere områder igjen i 2014. Kommunen har også store levekårsutfordringer. Vi er på det området en av verstingene i fylket. Hele 16 prosent av våre nærmere 5000 innbyggere er uføre. Det er et utrolig høyt antall. Mitt håp er at flere av disse skal komme ut i aktivitet. Her har vi en stor jobb å gjøre, sa ordføreren. Hun trakk også frem at mange sliter med rusproblemer og at utdanningsnivået er generelt lavt. -Derfor arbeider vi intenst med levekårsutfordinger, sa Fardal Kristoffersen.

 Hun ser stort behov for å få på plass en firefelts veiforbindelse mellom Lindesnes og Kristiansand.  -For innbyggere i vår kommune er det ikke attraktivt å måtte påregne store køproblemer til og fra fylkeshovedstaden hver dag. Derfor er en bedre vei sentralt for å utbedre levekårsutfordringer og få til en blomstrende næringsutvikling i Lindesnes.

 Alt ordføreren presenterte var imidlertid ikke knyttet til utfordringer. Kommunen har et aktivt og bredt kulturliv og friluftslivstilbud med mange deltakere og dyktige organisasjoner. Videre gir et arbeid, som Lindesnes kommune sammen med omliggende kommuner, driver i forhold til drop-outs fra videregående opplæring, oppsiktsvekkende resultater. Av 25 drop-outs som har vært gjennom et tiltak er det kun en som for øyeblikket ikke er i aktivitet igjen.

Når det gjelder å få på plass en samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunene er det et mål fra fylkeskommunens side å få en slik avtale på plass så raskt som mulig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer