Helse skapes ikke primært i helsesektoren. Hvordan kan vi bringe inn folkehelse som tema i det vi gjør knyttet til samfunns-, by- og stedsutvikling? Dette er sentrale tema 28. -29. på konferansen Gode steder - Gode liv i Kristiansand. Konferansen retter seg mot politikere, samfunnsutviklere, ansatte i fylkeskommuner, kommuner og stat, utbyggere, eiendomsutviklere, lag, foreninger og interesseorganisasjoner.

På konferansen stilles aktuelle spørsmål som:

Hva er et godt sted?
Hvordan kan stedsutvikling bidra til bedre levekår på Agder?
Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på folkehelse?
Kan helse fremmes gjennom planlegging?
Hvordan kan økt samarbeid og tverrfaglige perspektiver gi bedre resultater?
Hvilken rolle har samfunns- og arealplanleggere for å stimulere til bedre levekår?

Disse - og flere andre temaer som det pekes på i Regionplan Agder 2020 og Nasjonal transportplan vil bli belyst og debattert. Konferansen vil løfte frem gode prosjekter fra kommuner i regionen.

Programmet ligger her

Påmeldingsskjema ligger her.

Konferansen arrangeres av:
Forum for stedsutvikling, Statens vegvesen Region Sør, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Overnatting:
Deltagere på konferansen bestiller og betaler selv for overnatting. Det er reservert rom på Hotell Ernst fra 28. - 29. januar. Oppgi referanse 144362 ved bestilling. For å få rom til redusert pris, må bestillingen foretas før 11. januar 2013. Gode steder - Gode liv

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer