Deltagelsen i første prosjektperiode ga sykkelbruk et vesentlig fokus i regionen, og var den direkte årsaken til utarbeidingen av Sykkelhandlingsplanen for regionen. Dette har bidratt sterkt til at Kristiansand i den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2009 ble beste sykkelby, med en sykkelandel på ni prosent av totalt antall reiser. Det bidro også til at Kristiansand ble nestbest blant alle norske byer i spørreundersøkelsen til Syklistenes Landsforbund i 2012, og klatret på listen fra nummer fire i 2010.

Nordiske sykkelbyer er et samarbeid mellom byer i Sverige, Danmark og Norge for å fremme sykkelaktivitet på et lokalt nivå. Bakgrunnen for prosjektet er knyttet til de store utfordringene innen folkehelse, forurensning og bilbruk, faktorer som alle påvirker hverandre. Gjennom prosjektet skal de aktuelle kommunene i fellesskap ta tak i problemene ved å satse på et miljøvennlig og helsefremmende transportmiddel; sykkelen.

I fase to av Nordiske sykkelbyer, er det foruten kommunikasjon og felles aktiviteter definert to hovedaktiviteter: Uten bil til arbeidet, og sykkelvennlig skole.

Sykkelbyen I Norge - KristiansandUten bil til arbeidet

Mens arbeidet med sykling til jobben i fase en handlet om erfaringsutveksling, skal deltagerne i fase to sammen utvikle et konsept/arbeidsmetode for økt sykling i bedrifter. Konseptet skal ha et langsiktig preg, og ikke kun bestå av kortsiktige kampanjer. Alle deltagerbyene skal teste ut konseptet i praksis og gjennomføre tiltak. Erfaringene skal samles og evalueres, og resultere i et konsept/arbeidsmetode som skal spres videre.

Sykkelvennlig skole

Arbeidet med barn og sykkel i fase en viste at alle byer hadde den samme erfaringen: Mange foreldre kjører barna til skolen, og skaper problemer med mye trafikk rundt skolene. I likhet med Uten bil til arbeidet, skal byene også her utvikle og prøve ut et langsiktig konsept om hvordan kommuner og skoler kan samarbeide for å redusere trafikken rundt skolene, og få flere skoleelever til å sykle eller gå til skolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer