Fylkeskommunen skal både bygge nytt og bygge om godt over 7000 kvadratmeter bygningsmasse på Mandal videregående skole. I mars starter byggearbeidet. Prosjektet, som har en prislapp på rundt 230 millioner kroner, vil også omfatte en oppgradering av utearealer og parkeringsområder. -Vi ser med stor forventning og glede frem til den dagen vi kan ta i bruk det nye skoleanlegget. Det vil gi betydelig bedre undervisnings- og arbeidsforhold for både ansatte og elever, sier rektor Oddvar Haaland.

I dag kan Haaland vise rundt i et skoleområde hvor bygninger ligger spredt og hvor det er gravd opp store arealer og lagt ned i bakken den nødvendige infrastrukturen for nyanlegget. Det ser noe kaotisk ut for øyeblikket, slik det oftest er i et byggeområde.   -Det medfører selvsagt utfordringer å holde skolen i full drift samtidig som byggevirksomheten pågår. Det er imidlertid noe en må leve med resten av 2013 og frem til sommeren 2014, sier rektor Haaland, som har håp om at den "nye" Mandal videregående skole kan åpnes ved skolestart i august 2014.

Mandal Videregående ByggetomtGjennom byggeprosjektet vil en få samlet skolen under ett tak. Alle bygg vil være knyttet sammen og resultere i økt fleksibilitet og sambruk av rom og ressurser. De ulike elevtjenestene som servicetorg, rådgivere, helsesøster, PPT, bibliotek, IKT drift, kantine og auditorium vil være samlet i sentrum av skolen. Samtidig vil det være mye større muligheter for differensiert undervisning og gode pedagogiske løsninger. Verkstedene blir moderne og mer fleksible. Økt antall grupperom og det nye studietorget gir nye pedagogiske muligheter.

Auditoriet er et stort savn i dag og vil gi mange pedagogiske muligheter. Det vil gjøre det mulig å samle større grupper elever som igjen vil kunne frigjøre arealer tilpasset undervisning i små grupper. Samtidig vil skolen ha mulighet for å samle hele trinn til undervisning, fellessamlinger, kurs og konferanser. Større nærhet til bibliotek og andre elevtjenester vil også virke positivt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer