Fra 2013 vil særlig utsatte grupper og eldre få billigere og lettere tilgang til tannbehandling, opplyser helse og omsorgsdepartementet i en pressemelding. Regjeringen bruker 70 millioner på nye stønadsordninger. Fra 1. januar fikk personer med varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne økt støtte til tannbehandling. Fra 1. juli vil personer på 75 år og eldre få stønad til undersøkelse av tenner og munnhule. Ved regelmessig undersøkelse kan man oppdage sykdom i en tidlig fase. I tillegg utvides tannhelsetilbud på sykehus og i fylkeskommunene.

Fra 1. januar har du kunnet oppsøke tannpleier og motta stønad til undersøkelse og behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt). Tidligere måtte søknad om refusjon fra folketrygden gå via tannlegen. Endringen vil bidra til en mer effektiv oppgavedeling mellom tannpleiere og tannleger, og dermed øke tilgjengeligheten til tannlegehjelp.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2013 | Skriv ut siden