Statens vegvesen har nå kunngjort at vegvesenet, i samarbeid med kommunene Søgne, Mandal og Lindesnes, starter arbeidet med å utarbeide planprogram for ny E39 fra Lindelia i Søgne, via Døle Bru i Mandal, til Livold i Lindesnes. Planene skal legge grunnlaget for å kunne bygge fire felts motorveg skiltet 100 kilometer i timen fra Lindelia til Livold, en strekning på vel 30 kilometer.

Målet er at forslag til planer blir fremlagt til politisk behandling og vedtatt i 2014. Formelle kunngjøringer etter plan- og bygningsloven vil komme senere, opplyser Statens vegvesen på nett.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2013 | Skriv ut siden